Home Vijesti Doc. dr. Rejhan Kurtović učesnik konferencije o nezavisnosti pravosuđa

Doc. dr. Rejhan Kurtović učesnik konferencije o nezavisnosti pravosuđa

1502
0

U Beogradu je 28.11.2018. u organizaciji Evropske unije i Savjeta Evrope održana je konferencija o nezavisnosti pravosuđa.
Konferenciju su otvorili šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, šef Misije OEBS-a Andrea Oricio, šef Odjeljenja za pravosuđe i pravosudnu saradnju Savjeta Evrope Hane Junker, ministrica pravde Nela Kuburović i predsjednik Visokog savjeta sudstva Dragomir Milojević.
Konferncija je okupila eminentne stručnjake iz zemlje i inostranstva, sudije, tužioce, članove strukovnih organizacija, univerzitetske profesore i dr.
Učesnik ove konferencije bio je i doc. dr. Rejhan R. Kurtović, profesor na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, koji je imao izlaganje na temu ,,Nezavisnosti pravosuđa u svjetlu novih ustavnih promjena”.
Profesor Kurtović istakao je važnost sudske nezavisnosti na svim nivoma, njenoj ugroženosti od 2009. godine, kada je sprovedena loša reforma pravosuđa u Republici Srbiji, gdje je tadašnja vladajuća struktura bitno ugrozila integritet i nezavisnost sudija čije se reflekcije i posljedice i danas osjećaju.
On navodi da je prije bilo kakve reforme pravosuđa neophodno provjeriti ko sve vrši sudijsku i tužilačku funkciju, da li su svi sudije stručni, kompetentni, profesionalno i etički spremni da obavljaju ovu čestitu dužnost.
Smatra da jemac sudijske nezavisnosti mora biti Ustav.
Zato aktuelene ustavne promjene u Srbiji moraju imati za cilj uspostavu nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema koji je u skladu sa evropskim standarima i pravosudnim sistemima demokratskih država.
Novi ustavni amadmani koje je predložilo Ministarstvo pravde u potpunosti su prilagođeni mišljenjima i preporukama koje je dala Venecijanska komisija.
Većina ustavnih amandmana prati dobru praksu različitih evropskih država, što će se sigurno pozitivno odraziti i na buduću organizaciju prvosuđa u Republici Srbiji, a samim tim i na nezavisnost sudstva.
Pored ostalog, profesor Rejhan Kurtović se osvrnuo i na pojedinačna rješenja u ustavnim amandmanima, stavljajući poseban akcenat na novi prijedlog sastava Visokog savjeta sudstva, koji će prema njegovom mišljenju biti organizovan na ravnopravnim osnovama između sudija profesionalaca i istaknutih pravnika, gdje neće biti koncentracije moći i monopola jedne strane, kao i drugih negativnih efekata koji su se do sada javljali u praksi.
Na kraju, profesor Kurtović se osvrnuo i na organizaciju pravosuđa zemalja regiona, ističući pojedine pozitivne i negativne primjere prakse.

SANA – Hamza Škrijelj

FOTO: SANA