Home O AGENCIJI

O AGENCIJI

Sandžačka novinska agencija SANAPRESS osnovana je 30. avgusta 2000. godine u Novom Pazaru kao prva novinska agencija u regionu Sandžaka i uspješno je radila do 2007. godine kada je zbog nedostatka materijalnih sredstava morala da obustavi svoj rad.

Na inicijativu mladih novinara iz Novog Pazara, pod novim rukovodstvom, Agencija je obnovila svoj rad 7. 12. 2011. godine i nastavlja u novom ruhu da javnosti pruža najnovije informacije.

Obnavljanje rada Agencije Sanapress ima za cilj da objektivno i korektno izvještava domaću i stranu javnost o najznačajnijim događajima iz Sandžaka i šire.