Semir ef. Čupović stekao zvanje doktora islamskih nauka

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Na FIS-u doktorsku disertaciju iz oblasti šerijatskog prava odbranio je Semir ef. Čupović.
Tema je bila: “Šerijatski status kamate i njen sociološki aspekt na savremeni svijet”.
Pred mentorom prof. dr. Sulejmanom Topoljakom, jednim od prvih doktora nauka iz ove oblasti na Balkanu, te komisijom koju su činili još i muftija dr. Rešad ef. Plojović i dr. Enver Gicić sa najvišom ocjenom imam “Hadži Kadine” džamije Semir ef. Čupović stekao je zvanje doktora nauka.

Rođen je 07.02.1989. godine u selu Jeliće, opština Tutin.
Osnovnu školu završio je u Ribariću 2004 godine. Nakon toga upisuje medresu Gazi Isa Beg u Novom Pazaru, koju uspješno okončava odličnim uspjehom 2008 godine.
Iste godine upisuje Fakultet za Islamske studije, smjer Šerijat, koji uspješno završava i diplomira na istom 2012 godine.

Master studije, na istom odsjeku za Šerijat završava 2021 godine i uspješno brani master rad na temu: “Pravni status nemuslimana u islamskom pravu”.
Nakon toga upisuje doktorske studije na Fakultetu za Islamske studije i više od tri godine, pod mentorstvom doktora Sulejmana Topoljaka, radi na izradi doktorske disertacije.

Objavio je više naučnih radova iz oblasti Fikha i Šerijatskog prava, a izdvajamo: ” Kamata u Kur'anu i njene posljedice”- naučni rad objavljen u časopisu “Ekonomski izazovi”, časopisu Departmana Ekonomskih nauka internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.
Zatim naučni rad, “Zloupotreba emocija i njihova instrumentalizacija u frakcionaštvo kroz percepciju sunneta”, kao i rad “Eutanazija u šerijatskom pravu”, objavljeni u časopisu FIS-a, “Islamska misao”.
Poznat po nadahnutim hutbama, te po tome što je život svoj posvetio misionarstvu i okupljanju džemata.

Oženjen je i otac dvoje djece.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img