Na Ahiret preselio akademik Dževad Jahić

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Na društvenim mrežama u nedjelju ujutro, 21. aprila, objavljena je tužna vijest – na Ahiret je preselio akademik Dževad Jahić, u 76. godini života.

“Bio je naš najznačajniji lingvist-bosnist.

Plemenit i dobar čovjek, učitelj i prijatelj…

Bog Dragi neka mu bude milostiv”, napisao je Sanjin Kodrić.

Akademik Dževad Jahić rođen je 15. augusta 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici.

Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973. godine.

Magistarski rad pod nazivom “Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu radi od 1975. Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika. Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog zanimanja su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filolog, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Slavjanskoje slavjanovedenije, Pregled, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa). Član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavi se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama.

Vrijeme i mjesto dženaze bit će objavljeni naknadno.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img