Dodjeljeni setrifikati učesnicima u projektu „Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći”

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

 

Studenti departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, i ove godine, uzeli su učešće u realizaciji projekta „Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći” za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Pod mentorstvom avdokata Rašida Pepića završena je poslednja sesija ovog projekta.

„Za sve učesnike organizirali smo i svečanu dodjelu sertifikata. Studeni su pokazali veliku svijest o postojanju i  tretiranju aktuelnih društvenih problema“, rekla je Samra Dečković, rukovodilac departmana  za pravne nauke.

Sve ove aktivnosti važne su za studente tog departmana, gdje stiču dodatna znanja za dalje usavršavanje.

„Imaju priliku i mogućnost da rade sa stručnjacima iz prakse, koji su spremni da im prenose svoja stečena znanja i iskustva“, istakla je Dečković.

Studentica deparmana za pravne nauke kazala da će joj ovo iskustvo u daljem školovanju mnogo koristiti, jer na taj način, kako je dodala, daće joj veće samoupzdanje i sigurnost u onome što radi.

„Ovaj setrifikat doneće mi mogućnost, da kada ljudi pogledaju znaće, da sam učila od njaboljih. Svakao, naš Univerzitet pruža mnogo toga, što je pokazatelj i ova obuka. Također, studije slučajeva koje smo radili su bili dobri za nas, gdje smo imali priliku da iskažemo svoja mišljenja i da se oprobamo u tom poslu, ali i na greškama, koje smo imali, su nam ukazali“, pojasnila je studentica Sara Dudić.

Pored teorijskog, praktični dio igra ključnu ulogu, riječi su studentice.

„Pogotovo ako učimo od dobrih ljudi, a ovaj put smo imali priliku, te mislim da je ovo samo jedna od obuka koje će biti, bar kada sam ja u pitanju“, dodala je ona.

Sa ovom praksom, kažu profesori, nastaviće i ubuduće, a sve u korist studenata i njihovog usavršavanja.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img