Za konačno formiranje Redakcije na bosanskom jeziku na RTS treba i mnogo političke volje

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

 

Bošnjačko nacionalno vijeće obilježit će 1. februar Dan novinara Sandžaka. Više od deset godina postoje različite inicijative za formiranje Redakcije na bosanskom jeziku na RTS-u, ali od toga i dalje nema ništa.

 

Mi nemamo redakciju na bosanskom jeziku. Pravo da se Bošnjaci obrazuju na bosanskom jeziku regulisano je zakonom, međutim imate situaciju da na Državnom univerzitetu grupa za Srpski jezik i književnost nije dobila akreditaciju ove godine, pa master nije prošao na našem Univerzitetu za bosanski jezik. Tu se već nešto javlja kao problem, kažeprof.dr. Ahmed Bihorac član Izvršnog odbora BNV za informisanje

 Vrlo su otvorena osporavanja RTS-a ali i SANU da li postoji ili ne bosanski jezik

RTS ne bi trebao time da se bavi, čak u duhu nekih demokratskih principa trebali bi organizovati da ima Redakcija. Pa nek ima 15 minuta ali samo da ima Redakcija na bosanskom jeziku da bi bošnjaci mogli imati informisanje na svom maternjem jeziku.

Da li je riječ o dobro osmišljenim strategijama kojima se osporava identitet bošnjačkog naroda, kaže

Neću da kažem da je smišljeno jer mi se ne uklapa u viđenje ove naše države i u shvatanje. Ukoliko imate prema Povelji UN-a pravo na svoj maternji jezik znači da treba da uživate sve benefite. Ako uskraćujete Redakciju na bosanskom jeziku vi u podređeni položaj stavljate Bošnjake. Zašto?, pita prof. Bihorac

Tokom Okruglog stola planiranog za 1. februar vjeruje da će se, pored profesora bosanskog jezika i predstavnika medija s ovog područja i okruženja,  odazvati predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva kulture i informisanja.

Imamo u planu i predstavnike RTS-a i ministarstava koje sam spomenuo. Želimo da se sretnemo s njima. Ovdje bi trebalo da ima dosta i političke volje i da ljudi koji se bave informisanjem imaju razumijevanja za takve redakcije. To bi za RTS bio mali pomak a za nas bi to bilo mnogo.

Očekuje, kaže, da će sve na jedan ljudski način biti regulisano mada politički utjecaji mogu dati rezultate.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img