Održan sastanak sa direktorima srednjih škola u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Misala Pramenković, sa saradnicima, održala je sastanak sa direktorima i predstavnicima srednjih škola iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina. 

Fokus sastanka je bila analiza prijedloga plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2024/25. godinu, ali se razgovaralo i o koracima ka daljem unapređivanju kvaliteta nastave na bosanskom jeziku u srednjim školama.

 Predstavnici Vijeća su istakli da postoji disproporcija između predloženog broja odjeljenja u nastavi na bosanskom  jeziku u srednjim školama, na teritoriji Novog Pazara i Sjenice, u odnosu na broj učenika koji će završiti osmi razred na maternjem jeziku, i na taj način bit će im onemogućeno da izaberu željeni smjer i nastave obrazovanje na bosanskom jeziku.

Imajući u vidu Ustavom i zakonima garantirano pravo svakom učeniku da se obrazuje na maternjem  jeziku, zaključeno je da je potrebno dodatno uskladiti predloženi  plan upisa prema realnim potrebama učenika.

Ove školske godine, 1332 učenika završava osnovno obrazovanje u nastavi na bosanskom jeziku, što čini preko 60% od ukupnog broja učenika osmog razreda u ove tri opštine.

Zaključeno je da će škole nastaviti i dodatno intenzivirati saradnju sa Vijećem i predlagati aktivnosti s ciljem unapređenja nastave na bosanskom jeziku.

Predsjednik Odbora za obrazovanje BNV dr. Dženis Šaćirović, u izjavi za medije, naglasio je sljedeće:

„Cilj sastanka jeste otvoren razgovor, pružanje podrške direktorima u nastavnom procesu, ali i da bi istakli neproporcionalnost upisa u srednje škole u odnosu na broj učenika koji završava osnovnu školu na bosanskom jeziku“.  

Pored predsjednice, sastanku su, u ime Vijeća, prisustvovali potpredsjednik dr. Mustafa Fetić, član Izvršnog odbora dr. Kemal Džemić, sekretar Samer Jusović, članice Odbora za obrazovanje i stručna saradnica za obrazovanje na bosanskom jeziku.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img