Stres ima ozbiljan utjecaj na ulogu roditelja

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

 

Savremena porodica polako se udaljava od slike tradicionalne porodice gdje su autoritet i hraniteljska uloga bili jasno usmjereni na figuru oca, a uloga majke na brigu o djeci. Neizostavan element bila je jasna, stogo kontrolirana granica između porodice i šire okoline.

 Kada govorimo o pedagogiji u posljednje vrijeme sve se više  postavlja pitanje, da li ova moderna porodice može omogućiti da se jedna odgojna osoba društveno reprodukuje i aktivno sudjeluje u svim društvenim tokovima. Jedan od izazova je radni angažman oba roditelja. Samim tim, usljed afirmacije žena u javnoj sferi pojačava se potreba za institucionalnim odgojem i obrazovanjem gdje se dio uloge roditelja prebacuje na određene ustanove. Još jedan važan element koji utječe na odgojnu ulogu roditelja je stres. Ovo su zaista zabrinjavajuće činjenice da mi usljed našeg radnog angažmana moramo pronalaziti metode i kvalitetan pristup na koji način možemo izbalansirati svoje porodične i profesionalne obaveze, kaže prof.dr. Amela Muratović rukovodilac Departmana za pedagoške i psihološke nauke UNINP

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img