DRI: Plate zaposlenim u GU Novog Pazara nepravilno uvećane za 2,8 miliona dinara

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da je Gradska uprava Novog Pazara tokom prošle godine, primenom neodgovarajućih koeficijenata, pogrešno isplaćivala zarade za 26 zaposlenih.

Na taj način, navela je DRI u svom izveštaju u koji je radio Sto plus imao uvid, lokalna samouprava je pogrešno obračunala i isplatila bez pravnog osnova 2.878.375 dinara na ime plata i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za te zaposlene.

Među nepravilnostima koje je DRI otkrio prilikom kontrole rashoda za zaposlene, navedeno je i da Skupština Novog Pazara nije uplatila porez na dohodak članovima biračkih komisija i komisije za administrativno-tehničke poslove u ukupnom iznosu od 767.000 dinara.

Takođe, utvrđeno je da je Gradska uprava, prilikom obračuna dodatka na platu za minuli rad, kao osnovicu za obračun nije uzimala osnovnu platu (proizvod osnovice i koeficijenta), već se za minuli rad obračunavao i na prekovremene sate, što je u suprotnosi sa Zakonom o platama.

Tokom revizije, Grad je dostavio dokaze DRI da se obračun tog dodatka vrši u skladu sa Zakonom.

Državni revizor ocenio je da je Gradska uprava pravilno planirala mase za plate, da je broj zaposlenih u skladu sa propisima, kao i da je socijalna davanja za radnike i troškove prevoza obračunavala i isplaćivala u skladu sa propisima.

RadioStoplus

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img