BNV pozvao Grad da odbaci prijedlog obnove kule Džephane – To je skrnavljenje kulturno-historijskog nasljeđa

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana je konferencija za medije na kojoj je govorio predsjednik Izvršnog odbora dr. Fuad Baćićanin.

On je na konferenciji govorio o najavljenom početku radova na konzervaciji i restauraciji Sjeverne tabije sa kulom “Džephanom”.

Naglasio je da je predstavljen projekat koji u osnovi potpuno mijenja izgled kulturno-historijskog spomenika od izuzetnog značaja, odstupa od autentičnosti i potpuno mijenja sliku grada Novog Pazara.

Ističe da do sada nije zabilježena upotreba novih, savremenih materijala kod obnove historijskih objekata od izuzetnog značaja.

“Mi ovim projektom, koji je nama predstavljen jučer, zaista dobijamo nešto što nije slika bošnjačkjog, osmanskog, kulturno-historijskog nasljeđa, već je ovo nešto potpuno drugo. Ako neko smatra da ovo treba da se gradi, neka gradi na nekom drugom mjestu ali nikako na gradskoj tvrđavi u Novom Pazaru. Apsolutno smo protiv skrnavljenja spomenika, posebno naglašavam kulturnog dobra od izuzetnog značaja, a za ovaj način obnavljanja Bedema, mogli bismo reći da se to dešava.”

Projekat obnove kule “Džephane”

Baćićanin ističe da se nada da će grad Novi Pazar odbaciti ovaj prijedlog obnove, te da će oformiti stručnu komisiju gdje će biti uključeni i predstavnici BNV-a, odnosno Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka, da će raspisati javni poziv i da će ovaj posao obaviti stučno i savjesno.

“Bošnjačko nacionalno vijeće traži da se svim svojim kapacitetima uključi u pitanja obnove spomenika bošnjačke kulture i tradicije ali i da se, u skladu sa zakonom, konsultuje i traži mišljenje po svim pitanjima koja se u bilo kom obliku tiču kulture, tradicije i historije Bošnjaka. Bošnjačko nacionalno vijeće će u najskorije vrijeme organizirati javni okrugli sto na temu zaštite i obnove kulturno-historijskog nasljeđa u Sandžaku.”

Projekat obnove kule “Džephane”
- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img