Otvoren Centar za preduzetništvo i inovacije Univerziteta u Novom Pazaru

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Na Univerzitetu u Novom Pazaru otvoren je Centar za preduzetništvo i inovacije. Univerzitet je na taj način ušao u jednu novu fazu, sa željom da pomogne pojedincima koji žele da pokrenu neke inovacije.

Iz Centra za preduzetništvo i inovacije ističu da ima je cilj pojasniti preduzetnicima kako da dođu do sredstava, da im budu podrška u pisanju biznis plana, da promoviše ideju samog preduzetništva i omoguće da dođe do rasta broja preduzeća, bilo u oblasti IT, oblasti inovativnog biznisa i li ogistike.

„Naravno, sa posebnom intencijom da ukazuje na pojavu novih tehnologija kao što smo svjedoci pojave vještačke inteligencije, koja će poprično promijeniti svijet, odnosno već je počela da mijenja svijet. Centar za preduzetništvo i inovacije ima cilj da i privredi a i Univerzitetu ukaže na nove tehnologije i nova rješenja do kojih može doći. Također jedna od intencija je da pomaže i studentima da prilikom pisanja doktorskih i master teza uzimaju određene teme koje će se baviti praktičnim problemima, odnosno onim što je bitno za samu privredu. Mi pozivamo sve ljude koji imaju inovativne ideje da se obrate Centru, da se raspitaju oko mogućnosti za finansiranje njihovih projekata. Centar je tu otvoren da pomogne svima, da pruži bezrezervnu podršku.“, istakao je doc. dr. Dženis Bajramović

Bajramović je naglasio da Univerzitet ima kapacitete na različitim poljima od finasnija, preko biznis planova, do IT stručnjaka, te da Univertzitet može biti veoma važna poluga u daljem razvoju biznisa na lokalnom području.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img