UNINP na 1. Međunarodnoj konferenciji o vještačkoj inteligenciji

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Da Univerzietet u Novom Pazaru posebna naučnu pažnju posvećuje smjeru Informatike na master i doktorskim akademskim studijama gdje se studenti i nastavnici bave vještačkom inteligencijom i kriptografijom kao novim granama nauke koji se rapidno razvijaju, dokaz je i 1. Međunarodna konferenciji o vještačkoj inteligenciji za inovacije u industriji zdravstva u organizaciji Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike iz Sjedinjenih Američkih Država.

Poziv da učestvuje na ovoj međunarodnoj konferenciji dobio je prodekan za nauku Univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Muzafer Saračević, koji će biti uvodni predavač.

„U pitanju je Međunarodna konferencija koja se bavi primjenom vještačke inteligencije u sektoru zdravstva i ono što je bitno da se kaže kada je ta konferencija u pitanju, jeste da je to Svjetska konferencija koja je podržana od strane IEEE organizacije, odnosno Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike. Ova konferencija će se održati krajem decembra na Institutu tehnologije u Indiji. Ono što je meni drago jeste da su ta istraživanja koja smo radili na Univerzitetu, a koja se upravo tiču vještačke inteligencije i kriptografije, na neki način izazvala pažnju Međunarodne naučne zajednice i posebno mi je drago i to je zapravo potvrda i dokaz da ono što radimo, posebno na master i doktorskim studijama na Departmanu za računarske nauke, pripada upravo tim atraktivnim i aktuelnim oblastima. Ovo je za mene velika čast jer taj broj plenarnih predavača koji će otvoriti konferenciju nije veliki. Ove godine je ukupno 5 profesora dobilo poziv, od toga 3 iz Azije i 2 iz Evrope.“

Ističe da Univerzitet u Novom Pazaru kontinuirano radi na međunarodnom pozicioniranju bazirajući se na sopstvene ljudske resurse.

„Prvenstveno moram da kažem da mi te oblasti obrađujemo na doktorskim studijama. Imamo akreditovane doktorske studije koje nude upravo ta dva modula, modul za vještačku inteligenciju i modul za zaštitu podataka i kriptografiju, što znači da su naši studijski programi u dobrom smjeru, te da pratimo te neke savremene tokove u oblasti informacionih tehnologija.“

Naglašava da je institut inženjera elektrotehnike i elektronike najveća svjetska tehničko-profesionalna organizacija posvećena unapređenju tehnologije za dobrobit čovječanstva.

SANA – Adaleta Sejdović-Hamzić 

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img