Vlast u Novom Pazaru NAMJERNO ONEMOGUĆILA izgradnju Prihvatilišta za pse

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Ministar zadužen za ravnomjerni regionalni razvoj Edin Đerlek kazao je da je i drugi tender za završetak izgradnje prihvatilišta za pse i mačke lutalice u novopazarskom selu Čašić Dolac propao usljed nezakonitog postupanja Gradske uprave.

Ministar Đerlek navodi da je Gradska vlast po drugi put namjerno onemogućila da se bilo ko prijavi na tender za izgradnju Prihvatilišta, time što je u konkursnoj dokumenaciji izostavila najvažniji i po zakonu obavezan dio, a koji se odnosi na vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije) predmeta nabavke kao i drugih tehničkih uslova potrebnih za izvršenje konkretne nabavke. Također, ovim nezakonitim postupanjem ponuđači su onemogućeni da učestvuju u postupku.

Analizom javne nabavke koju je Grad Novi Pazar objavio na Portalu javanih nabavki, pravni tim Agencije SANA, zaključuje da je na ovaj način, izvršena povreda odredbi Zakona o javnim nabavkama i podzakonskog akta, tj. Pravilnika o sadržini konkursne dokumentaicje u postupcima javnih nabavki i to:

– člana 93. stav 1. Zakona kojim je propisano da „konkursna dokumenacija mora da bude sačinjena na način da omogući pripremu i podnošenje ponude ili prijaveˮ

– člana 98. stav 1. Zakona kojim je propisano da „tehničkim specifikacijama, koje se navode u konkursnoj dokumentaciji, utvrđuju se tražene karakteristike radova, dobara i usluga koje se nabavljaju i sve druge okolnosti koje su od značaja za izvršenje ugovora, a time i za pripremu ponude (mjesto i rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i sl.)

– člana 2. stav 1. tačka 2. Pravilnika kojim je propisano da konkursna dokumentacija sadrži između ostalog i „vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalite, količinu i opis radova, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mjesto izvršenja i sl.

– člana 7. stav 1. tačka 2. Pravilnika, kojim je propisano da konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva takođe, sadrži između ostalog i „vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalite, količinu i opis radova, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja i sl.

Ministar Đerlek ističe da će se sredstva za izgradnju Prihvatilišta za pse lutalice vratiti u Ministarstvo i umjesto da budu dodeljna Novom Pazaru sada će biti dodijeljena drugim gradovima u Srbiji.

– U Novom Pazaru će i dalje privatna kompanija (Avenija MB) iz Vrnjačke Banje za “hvatanje” pasa tu uslugu od naših gradjana naplaćivati 14.000 dinara po jednom psu, a čopora pasa će biti sve više na našim ulicama dok će gradjani Novog Pazara biti sve ugroženiji i u sve većoj opasnosti od napada i ujeda pasa. NEK VAM JE NA ČAST, navodi ministar Đerlek.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img