Danas se obilježava 28. godišnjica genocida u Srebrenici

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Na 28. godišnjicu genocida u Srebrenici, koji je počinjen u jula 1995. godine, u Memorijalnom centru Potočari danas će biti ukopani posmrtni ostaci još 30 žrtava, čiji su tabuti u nedjelju položeni u bivšoj fabrici akumulatora.

Među 30 osoba koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula nalaze se četiri maloljetnika.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Elvir Salčinović, dječak koji je imao 15 godina kada je ubijen.

Žrtve koje će biti ukopane ove godine u Potočarima su:

 • Alić (Omer) Džemail, rođen 1962. godine u mjestu Osat, Srebrenica;
 • Aljić (Zildžija) Mevlid, rođen 1957. godine godine u Srebrenici;
 • Avdić (Mujo) Halil, rođen 1975. godine u Đurđevcu, Srebrenica;
 • Džanić (Tajib) Esad, rođen 1968. godine u Srebrenici;
 • Đozić (Edhem) Semir, rođen 1977. godine u Zabojnoj, Sreberenica;
 • Esmić (Meho) Mujo, rođen 1940. godine u Gradini, Vlasenica;
 • Garaljević (Mehmed) Sakib; rođen 1971. godine u Srebrenici;
 • Gerović (Mahmut) Mehmed, rođen 1945. godine u Vlasenici;
 • Halilović (Ahmet) Ahmedin, rođen 1976. godine u Vlasenici;
 • Hodžić (Ismet) Senid, rođen 1975. godine u Mjestu Žedanjsko, Srebrenica;
 • Ibrahimović (Abid) Sabid, rođen 1974. godine u Ljeskoviku, Srebrenica;
 • Ibrahimović (Haso) Hasib, rođen 1946. u Hrnčićima, Bratunac;
 • Ibrić (Šemso) Šaban, rođen 1935. godine u Brezovicama, Srebrenica;
 • Jahić (Huso) Ređo, rođen 1935. godine u mjestu Zapolje, Bratunac;
 • Klempić (Alija) Esed, rođen 1979. godine u Bukovici, Vlasenica;
 • Lemeš (Avdija) Zuhdija. rođen 1949. godine u Beširovićima, Srebrenica;
 • Mehinović (Ibro) Idriz, rođen 1950. godine u Srebrenici;
 • Mekanić (Junuz) Mustafa, rođen 1979. godine u Bešićima, Vlasenica,
 • Mujanović (Šećan) Vejsil, rođen 1943. godine u Orlici, Bratunac;
 • Mujanović (Vejsil) Hasib, rođen 1965. godine u Zapolju, Bratunac;
 • Mujić (Idriz) Himzo, rođen 1959. godine u Sasama, Srebrenica;
 • Muminović (Mumin) Nezir, rođen 1930. godine u Pribidolima, Srebrenica;
 • Musić (Demir) Bekir, rođen 1972. godine, u Skelanima, Srebrenica;
 • Riđić (Šaćir) Ekber, rođen 1972. godine u Abdulićima, Bratunac;
 • Salčinović (Turabija) Elvir, rođen 1980. godine u Srebrenici;
 • Selimović (Bajro) Sabahudin, rođen 1964. godine u Zalužju, Bratunac;
 • Selimović (Ševko) Nisad, rođen 1976. godine, Šljivice, Srebrenica;
 • Smajlović (Omer) Hasan, rođen 1959. godine , Tokoljaci, Srebrenica;
 • Tabaković (Hajro) Rifet, rođen 1966. godine, Skenderovići, Srebrenica;
 • Zukić (Ibrahim) Husein, rođen 1932. godine u Karačićima, Srebrenica.
- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img