Upriličena svečana Inauguracija novih članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U Sarajevu je u prostorijama BANU 01.07.2023. upriličena svečana Inauguracija novih članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU.

Predsjednik BANU-a akademik Mehmed A. Akšamija je u obraćanju istakao ulogu akademije.

“Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti – BANU je neovisno akademsko društvo posvećeno promicanju naučnog, umjetničkog i društvenog napretka na fundamentu slobodnog mišljenja njezinih članova, koji imaju svoj konzistentni sistem uvjerenja, polazišta, te teorijskih fundamenata iz kojih se crpe konkretni pogledi na naučnu i umjetničku kreativnost i inovativnost, kao i sistem mjera koji bi doprinio mogućem preoblikovanju društva.”

Na svečanoj ceremoniji inauguracije u svojstvu redovnog člana uručeni su Certifikati časti redovnog člana BANU / Socius ordinarius BANU:

– Prof. dr. Ibrahimu Kajanu,
– Književniku Seadu Mahmutefendiću,
– Prof. dr. Adamiru Jerkoviću,
– Prof. dr. Ahmetu Hadroviću i
– Akademskom skulptoru Zlatku Glamočaku,

te i Certifikati Dopisnog člana BANU / Socius associate causa BANU:
– Prof. dr. Safetu Sariću,
– Prof. dr. Huseinu Muratoviću i
– Prof. dr. Nedimu Čauševiću

U ime treće generacije inauguranih članova BANU-a obratio se Prof. dr. Nedim Čaušević.

Akademik Akšamija se na koncu ceremonije zahvalio svim prisutnim koji su prisustvovali inauguraciji, među kojima su bili ugledni naučni, javni i kulturni radnici, predstavnici pojedinih ustanova obrazovanja, kulture i nauke općenito, te članovi porodica novoinauguranih članova.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img