Kurbanska akcija Mešihata protiče uspješno

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Nastavljena je kurbanska akcija u organizaciji Mesihata IZ u Srbiji u klanici Pešter u Sjenici koju je novi vlasnik u potpunosti obnovio prema propisanim standardima. 

Kako je Medresa najveći korisnik kurbanskog mesa svi koji su uplatili kurbane preko Mešihata dali su na ovaj način doprinos za obrazovanje učenika Medrese, kojih je više od šest stotina i polaznike predškolske ustanove Reuda.

Zamjenik predsjednika Mešihata muftija dr. Rešad Plojovic, koordinator ovogodišnje kurbanske akcije ističe da akcija teče prema planiranoj dinamici i bez problema, te se očekuje da će se završiti u rekordnom roku.

Zahvalio je svim učesnicima u kurbanskoj akciji Mešihata, naglasivši da će koristi od ove akcije biti velika, posebno u segmentu olakšavanja rada obrazovnim i humanitarnim ustanovama Islamske zajednice.

SANA

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img