Na UNINP održano predavanje na temu koruptivnog ponašanja u javnim institucijama (video)

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima


Departman za pravne nauke na Univerzitetu u Novom Pazaru organizirao je predavanje na
temu prevencija i represija koruptivnog ponašanja u javnim istitucijama.

Akademik prof. dr Borislav Petrović je kazao da je korupcija veliki probčlem u našem društvu.

„Kroz nekoliko primera iz života i prakse prikazao sam im nekoliko primjera koji nisu pozitivni, kao što je medicina, visoko obrazovanje i policija, da bi ljudi shvatili, da ako uvedemo ovaj komplajac, ne znači da će nestati korupcije i drugih problema. Dakle, meni je bio cilj da probudim interes studenata. U nekim klinikama percepcija javnosti je do 65 odsto da su ljudi korunpirani“, istakao je akademik prof. dr Borislav Petrović.

Akademik prof. dr Borislav Petrović, prvi je profesor kriminalističkih nauka na Balkanu. Kao autor objavio je 13 univerzitetskuh udžbenika, monografija i skripti i oko 70 naučnih i stručnih radova.

SANA

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img