BNV raspisalo likovni nagradni konkurs „Boje moje zastave“

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Bošnjačko nacionalno vijeće  u okviru programa obilježavanja 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave i u cilju afirmacije nacionalnih simbola sandžačkih Bošnjaka, raspisuje

N A G R A D N I  L I K O V N I  K O N K U R S

“BOJE MOJE ZASTAVE”

za najbolji likovni rad koji obrađuje temu bošnjačke nacionalne zastave

Cijeneći da je ova aktivnost korisna iz više aspekata: zanimljivo, jer djeca sama izražavaju svoju motivaciju, zabavno, jer će neko to gledati, korisno, jer će vježbati vlastiti izražaj, te izazovno pošto će neki radovi biti odabrani kao najbolji.

PROPOZICIJE KONKURSA:

 

KONKURS SE RASPISUJE U TRI KATEGORIJE:

 • I kategorija – djeca u pripremnom predškolskom programu,
 • II kategorija – učenici I i II razreda osnovne škole i
 • III kategorija – učenici III i IV razreda osnovne škole.

PRAVO UČEŠĆA:

 • djeca u pripremnom predškolskom programu i učenici od I do IV razreda osnovne škole sa područja grada Novog Pazara i opština Tutin, Sjenica, Priboj, Nova Varoš i Prijepolje,
 • individualni učesnici mogu da pošalju do tri rada u različitim likovnim tehnikama.

VRIJEME TRAJANJA KONKURSA: od 14. aprila do 28. aprila 2023. godine.

TEHNIČKI USLOVI:

 • tehnika je slobodna (olovka, tempera, akvarel, tuš, kolaž, kombinovane tehnike na papiru),
 • radovi na papiru, maksimalnog formata dimenzija bloka broja 5, (radovi većih formata od određenog neće biti razmatrani).

SADRŽAJNI USLOVI:

 • cilj konkursa je da učenici uz upotrebu simbola bošnjačke nacionalne zastave na kreativan i autentičan način predstave svoje viđenje bošnjačke nacionalne zastave.

DOSTAVA RADA ZA KONKURS:

 • radove slati poštom ili dostaviti lično na adresu Bošnjačkog nacionalnog vijeća: 28. novembra bb 36300 Novi Pazar, sa naznakom: Za konkurs likovnih radova,
 • svaki rad treba biti potpisan na poleđini: ime i prezime učenika, odjeljenje, škola, mjesto škole i ime nastavnika/ice,
 • nepotpisani radovi i radovi poslati nakon datog roka neće biti uzeti u razmatranje,
 • radovi moraju biti originalni i moraju biti rađeni samostalno.

NAGRADNI VAUČERI*:

Prva kategorija:

I – nagradni vaučer u iznosu od 10.000 dinara

II – nagradni vaučer u iznosu od 8.000 dinara

III – nagradni vaučer u iznosu od 5.000 dinara

Druga kategorija:

I – nagradni vaučer u iznosu od 10.000 dinara

II – nagradni vaučer u iznosu od 8.000 dinara

III – nagradni vaučer u iznosu od 5.000 dinara

Treća kategorija:

I – nagradni vaučer u iznosu od 10.000 dinara

II – nagradni vaučer u iznosu od 8.000 dinara

III – nagradni vaučer u iznosu od 5.000 dinara

*Vaučeri se mogu iskoristiti u knjižarama Hari Trade ili Udarnik.

IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA: od 13. do 31. maja u prostorijama Glavnog ureda Vijeća.

DODJELA NAGRADA: subota, 13. maj 2023. godine u okviru programa obilježavanja Dana bošnjačke nacionalne zastave u velikoj sali Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img