Sastanak državnog sekretara prof. dr Rejhana Kurotvića sa predstavnicima GIZ-a i Evropskog centra za manjinska pitanja

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog 2. marta 2023. godine održan je sastanak sa predstavnicama GIZ-a i Evropskog centra za manjinska pitanja na kojem se razgovaralo o realizaciji zajedničkih aktivnosti u okviru projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ koji je finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju je implementaciju zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar prof. dr Rejhan Kurtović, v.d. pomoćnika ministra Biljana Marković i poseban savetnik Marin Piuković. Ispred projekta, sastanku su prisustvovali Petar Anatić iz GIZ-a i predstavnice Evropskog centra za manjinska pitanja Ljubica Đorđević i Jelena Mihajlov.

Na sastanku je predstavljen vremenski okvir za realizaciju aktivnosti koje će sprovoditi projektni tim Evropskog centra za manjinska pitanja iz Flensburga do sredine 2025. godine, koje su usmerene ka realizaciji dela Akcionog plana za poglavlje 23, a kojima se unapređuje položaj nacionalnih manjina.

Državni sekretar prof. dr Rejhan Kurović istakao je da ovaj projekat treba da doprinese afirmaciji i daljem unapređenju manjinskih prava u Republici Srbiji. Ministarstvo će kao partner na projektu biti u potpunosti uključeno u realizaciju aktivnosti u okviru četiri oblasti koje su ovim projektom predviđene: unapređenje metodologije za praćenje ostvarivanja Akcionog plana za nacionalne manjine, jačanje kapaciteta nacionalnih saveta nacionalnih manjina, jačanje kapaciteta saveta za međunacionalne odnose, kao i podizanje svesti državnih službenika o pravima nacionalnih manjina.

U skladu sa predlogom Ministarstva, prva aktivnost koja će biti realizovana u okviru ovog projekta je sprovođenje obuka za organe upravljanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koje će se održati u aprilu ove godine.

Izvor: minljmpdd.gov.rs

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img