Taraniš: Mladi nezadovoljni položajem u Novom Pazaru

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U prostorijama Media centra A1 organizirana je konferencija za novinare pod nazivom „Šta misle mladi u gradu mladih?“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati onlajn ankete o položaju i potrebama mladih u Novom Pazaru.

Projektni koordinator i rukovodilac istraživačkog tima Teo Taraniš je tom prilikom istakao da je anketa sprovedena tokom oktobra i novembra 2022. godine kao inicijalni korak i podrška procesu pripreme polazišta za izradu budućeg lokalnog strateškog dokumenta za mlade.

“Grad Novi Pazar od 2012. godine nema aktuelni, niti je donijet bilo kakav strateški document za mlade. Poslednja strategija za mlade koju je grad Novi Pazar donio važela je za period od 2010. do 2012. i mi evo punih 10 godina nemamo neki strateški dokument koji bi se na strateški način bavio pitanjima mladih i unapređenju njihovog položaja. Naš krajni cilj je da se pristupi izradi novog strateškog dokumenta za mlade.”

Anketu je popunilo ukupno 139 mladih ljudi koji imaju između 15 i 30 godina. Više od polovine mladih koji su učestvovali u anketi, nije zadovljno svojim položajem.

“Otprilike negdje do 60% posto odgovora se odnosilo to da oni nisu zadovoljni svojim položajem. Sa druge strane gotovo dvije trećine anketiranih, skoro preko 60% nije zadovoljno mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. Iz ova dva odgovora mi ustvari izdvajamo zaključak da je položaj mladih u gradu nezavidan, da oni nisu zadovoljni svojim položajem, da nisu zadovoljni prilikama koje im stoje na raspolaganju. Treće pitanje iz ovog segmenta odnosilo se na probleme koje oni vide a koji po njihovom mišljenju najviše utiču na njihov položaj. To svakako jesu problemi nezaposlenosti, lošeg obrazovanja koje dobijaju, odnosno mogućnosti za obrazovanje, korupcija, nepotizam i partijsko zapošljavanje i prinuđenost mladih na odlazak u inostranstvo, zahvaljujući svim ovim prethodnim problemima.”

Anketa pokazuje i da većina mladih kaže da se nevladine organizacije ili udruženja građana najviše bave njima i njihovim problemima.

“Daleko manji procenat je onih mladih koji vide Kancelariju za mlade ili neke druge lokalne institucije. Iz ovih odgovora mi možemo da vidimo problem da ustvari vi imate mlade kojima se institucije ne bave. Ako oni kažu da se mladima bave nevladine organizacije, šta onda rade instuticije ako mi imamo Kancelariju za mlade u gradu koju svega 20% mladih prepoznaju kao instituciju koja se bavi mladima, a 70% vam kaže da se njima najviše bave nevladine organizacije. To nije problem za nevladine organizacije, za njih je to odlično što mladi imaju povjerenja u njih i što se tu aktiviraju, ali je problem za institucije jer to pokazuje da nema institucionalnog odgovora na probleme mladih. Institucije se ne bave mladima jer da se bave mladima oni bi ih prepoznali. Posebno pitanje je sada kako da mi poboljšamo taj uticaj institucija, prije svega Kancelarije za mlade ali i Gradske uprave i drugih institucionalnih aktera, kako da mladi steknu više povjerenja u njih, da od njih više očekuju i tako dalje.”

Anketa je sprovedena u okviru projekta “Ka strateškom pristupu omladinskoj politici u Novom Pazaru” koji realizira akademska inicijativa “Forum 10” uz podršku grada Novog Pazara.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img