Organizirana tribina “Zagađenje vazduha i vode u Novom Pazaru”

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U foajeu novopazarskog Kulturnog centra održana je tribina “Zagađenje vazduha i vode u Novom Pazaru – Problemi i potencijalna rješenja” u organizaciji grupe građana “Za zdrav Novi Pazar”, Eko straže i Nacionalne ekološke asocijacija.

Učesnici tribine o životnoj sredini saglasili su se da je kvalitet vazduha u Novom Pazaru blago poboljšan u odnosu na prošlu godinu, ali da je to i dalje daleko od prihvatljivog.

Jedan od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije Dejan Lekić pohvalio je “blago poboljšanje” kvaliteta vazduha u gradu, ali i naglasio da je situacija i dalje veoma loša.

“Zakonom je propisano da određene koncentracije ne smiju da budu prekoračene. Čuli ste za izraz suspendovane čestice PM10. One imaju ograničenje srednje dnevne vrijednosti koje iznosi 50 mikrograma po metro kubnom. Zakon kaže da ta vrijednost u toku godine smije biti prekoračena 35 puta, oko 10% dana tokom godine. Međutim, šta se događa kada tih dana ima više od 35? Na to nemamo odgovor do danas. Ja ću vam dati jedan frapantan podatak za ovu godinu gdje smo imali do sada 41 dan. U toku cijele godine smije da se prekorači 35 puta. U Valjevu je do danas prekoračeno 25 puta, u Novom Pazaru 24. Dakle vi do kraja februara ćete sigurno potrošiti svih 35 dana, i vi i Valjevo.”

Biolog Dejan Mirčić ističe da posljedice zbog zagađujućih materija u rijekama građani mogu da osjete tek nakon nekoliko godina.

“Svako navodnjavanje vodom koja je zagađena bilo mazutom ili nekim drugim supstancama je u suštini štetno. To zagađuje zemljište. Biljke imaju mnogo veći kapacitet u odnosu nan as i životinje u smislu podnošenja prisustva različitih metala u životnoj sredini, one to mogu da podnesu ali preko svega toga to dođe do nasi dovodi do štetnih posljedica. Ljudi misle da to što voda teče, da to znači da tu više nema problema, to je bio naš problem dva dana i postalo je problem nekog drugog jer je to oteklo i ništa se nije dogodilo. Nije da se ništa nije dogodilo, posljedice su sigurno ostale i ono što je još bitnije jeste to što će se ti efekti vidjeti kroz određeno vrijeme.”

Infektolog Opšte bolnice u Novom Pazaru Lejla Ćeranić upozorila je da zagađen vazduh negativno utiče na cijelu populaciju, kao i da je u gradu sve veći broj pacijenata kojima je dijagnostikovan karcinom pluća.

“Čestice koje se nalaze u našem vazduhu direktno utiču na naš respiratorni sistem, kod zdravih ljudi izazivaju iritaciju respiratornog sistema, pojavu većeg broja infekcija u toku godine, dok kod ljudi koji već imaju problema kao što su hronični bronhitis i astme, dovode do značajnog pogoršanja osnovne bolesti. Taj kumulativni efekat koji utiče na respiratorni sistem je promjena tog respiratornog sistema i promjena ćelija koje se u jednom trenutku pretvaraju u kancerogene ćelije i dolazi do stvaranja karcinoma tog sistema. Najviše dodira sa tim imaju naši pneumoftiziolozi koji baš ovih dana prijavljuju epidemiju karcinoma pluća. Znači naše odjeljenje pneumoftiziologije u Novom Pazaru je prepuno ljudi koji svakodnevno gube život zbog karcinoma respiratornog sistema.”

Na tribini je govorio i osnivač ekološkog projekta “Eko straža” Bojan Simišić.

“Mi živimo u zemlji gdje jednostavno zagađenje ne poznaje tu granicu, ono jednostavno putuje. Čestice mogu jako daleko da putuju i mi ne možemo da riješimo problem u Novom Pazaru a da ga ne rješavamo u Beogradu ili da ga riješimo u Beogradu a da nije suprotno, mi smo svi zajedno povezani tim problemom ali tamo gdje je problem, tamo leži i rješenje. Poenta eko straže jeste bila da ne bude jedna lokalna beogradska priča već da bude regionalna priča, tako da ovo što mi danas radimo su najbitnije stvari i to je neki put koji mi vidimo kao rješenje. Tražimo da država uradi nešto po ovom pitanju, kada kažemo država, mislimo i na Republiku i institucije ali i na lokalnu samoupravu.”

Predstavnici više organizacija civilnog sektora i doktorka novopazarske bolnice ocijenili su tokom diskusije na ovu temu da je neophodno angažovanje svih resursa, kako bi se što prije poboljšao kvalitet životne sredine i zaštitilo zdravlje ljudi.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img