Čestitka Matice bošnjačke novoizabranoj predsjednici BNV dr. Misali Pramenković

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Poštovana predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, čas nam je i zadovoljstvo što Vam, u ime Matice bošnjačke, možemo iskazati čestitke povodom izbora na ovu veoma važnu i odgovornu poziciju za bošnjački narod u Republici Srbiji.

Uvjereni smo da ćete, znajući vaše moralne, intelektualne, akademske i duhovne kvalitete, dostojanstveno, časno i ponosno obnašati ovu funkciju i na najbolji mogući način predstavljati Bošnjake i boriti se za njihova individualna i kolektivna prava.

Trenutak u kom preuzimate poziciju predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća izuzetno je složen i izazovan za naš narod. Vjerujemo da ćete mudrošću i predanošću uspjeti da odgovorite zahtjevima vremena i učinite da Bošnjaci spoznaju važnost uspostave zajedničkih vrijednosti oko kojih nema dioba niti kompromisa sa drugima, među kojima su najvažnije jedinstvena Islamska zajednica, bošnjački identitet, maternji bosanski jezik, bošnjačka kultura i sveukupnost naših duhovnih, kulturnih, civilizacijskih vrijednosti i modaliteti njihovih ostvarenja u savremenome društvu koje teži globalizaciji i potiranju razlika među ljudima.

Želimo Vam da ostvarite sve zacrtane ciljeve i programska načela sa kojima ste se kandidirali na prethodnim izborima, te da položaj bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, kao naroda koji je autohton na ovom prostoru, podignete na poziciju koja mu kao baštiniku evropske kulture sa muslimanskim identitetom i balkanskim kulturnim vrijednostima, isprepletenošću sa ostalim narodima i kulturama, vrijednosno i pripada, izgradite ambijent suživota u kojem se, prema našoj tradiciji, poštuje drugi i drugačiji, ali i njeguje vlastiti identitet.

U tom duhu, neka Vam je hairli preuzeti amanet i pozicija čuvara i zaštitnika prava bošnjačkog naroda.

predsjednik Matice bošnjačke

prof. dr. Jahja Fehratović

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img