Home Rubrike Vijesti Dr. Kurtoviću dodeljena dva najveća sektora u Ministarstvu za ljudska i manjinska...

Dr. Kurtoviću dodeljena dva najveća sektora u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

463

Državnom sekretaru u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prof. dr. Rejhanu Kurtoviću dodeljeno je da rukovodi sa dva najveća sektora u okviru ovog Ministarstva.

On će u budućem periodu rukovoditi sektorom ljudskih prava i sektorom manjinskih prava.

Sektori ljudskih i manjinskih prava dva su najvažnija i najznačajnija sektora u radu i delokrugu poslova Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Sektor ljudskih prava obuhvata sve segmente ljudskih prava na svim nivoima u Republici Srbiji, kao i u odnosima međunarodne saradnje i implementacije međunarodmih standarda iz oblasti ljudskih prava. Dok je sektor manjinskih prava zadužen za sva pitanja nacionalnih zajednica u Republici Srbiji, njihovu integraciju, rad i koordniciju rada nacionalnih saveta, manjinsku zaštitu, kreiranje politika manjinsku zaštitu i afirmaciju nacionalnih zajednica.

Previous articleVeliki projekt Departmana UNINP: 88 igračaka u sedam ručno rađenih
Next articleZukorlić zatraži obrazloženje – Zašto 17.000 Novopazaraca nije uračunato na popisu?