Formiranje Sigurne kuće u Novom Pazaru pomoglo bi i ženama iz svih dijelova Sandžaka

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

I pored ideja za osnivanjem Sigurne kuće u Novom Pazaru, nema realizacije. Koliko mogu biti korisne, pokazuju iskustva drugih gradova širom Srbije u kojima djeluju kao prva podrška ženama žrtvama nasilja.

Iako postoji zakonska regulativa koja je zaista dobra, žrtve na kraju ostaju prepuštene same sebi ukoliko izostane pomoć njihovih primarnih porodica. Nažalost, žene ostaju same. Žena ima pravo na sigurnost, zaštitu, da se izmjesti iz doma u kojem je u riziku ali, nažalost, to u cjelovitom obliku ne postoji. Sigurna kuća mogla bi funkcionisati po principu da bude namijenjena ženama iz susjednih gradova. Organizacijski je moguće da se i takva saradnja uspostavi. Centri za socijalni rad, policija, tužilaštvo, sarađuju tako da bi ta ženska kuća imala koristi ne samo za građanke Novog Pazara već i iz susjednih gradova i opština. Najveći problem su finansije jer je to jedan ozbiljan poduhvat. Mi smo u praksi vidjeli različite faze borbe žena u suočavanju s nasiljem kroz koje prolaze. Nailazile smo i na slučaj djevojaka koje još nisu u braku a prolazile su kroz neki vid partnerskog nasilja. Radili smo na njihovom osnaživanju, da prekinu vezu na najbezbolniji mogući način. Također, imali smo i razgovore sa ženama koje su pokušale samoubistvo baš zbog dugogodišnjeg trpljenja i prolaska kroz nasilje, kaže Marija Tiosavljević Udruženje psihologa Novi Pazar

 

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img