Politike zapošljavanja usmjeravati na osobe bez kvalifikacija i sa srednjom školom

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

 

Analiza efekata lokalnih strateških dokumenata usmjerenih na zapošljavanje mladih u Novom Pazaru u 2020 godini pokazala je da nisu doveli do cilja, smanjenja nezaposlenosti.  Neophodno je zagovarati izmjene, promjene i unaprijeđenje generalno politike zapošljavanja, posebno mladih.

Ono što su nama rezultati analize pokazali je da efekti donošenja i provođenja lokalnih akcionih planova nisu značajni. Podržava se zapošljavanje mladih ali ti efekti nemaju značajniji utjecaj na generalno smanjenje nezaposlenosti u gradu. To je ključni zaključak naše analize, kaže Teo Taraniš Akademska inicijativa “Forum 10”

Na lokalnom tržištu rada na evidenciji nezaposlenih najviše je osoba bez kvalifikacija ili sa završenom srednjom školom dok je svega osam posto s visokim obrazovanjem

Politike zapošljavanja trebalo bi usmjeravati najviše na ljude bez kvalifikacija i sa završenom srednjom školom koji su najbrojniji. Naša analiza pokazuje da se najviše pažnje usmjerava na najmanje brojnu kategoriju a to su visokoobrazovani ljudi. Ono što pokazuje naša analiza je raskorak između onog što se usvoji u Skupštini Grada a da se onda pojavljuju brojni problemi u provođenju akcionih planova što je odgovor na pitanje između raskoraka onog što se donosi i onog što se provodi

Analiza je pokazala brojne probleme

Neki novac se nominalno izdvoji u budžetu Grada Novog Pazara za zapošljavanje, podršku mjerama zapošljavanja a onda je veliko pitanje da li se sav novac zaista potroši na podršku toj politici ili se preusmjeri na neke druge potrebe u smislu raspodjele i preraspodjele u budžetu i onda još jedno od pitanja, da li stvarno taj novac koji smo nominalno opredijelili za politiku zapošljavanja na teritoriji Grada Novog Pazara završi tamo gdje je planirano, kaže Taraniš.

Još jedna od preporuka je da bi trebalo obezbijediti dosljedno provođenje politika koje se usvajaju. Inače, Okruglom stolu u organizaciji Akademske inicijative “Forum 10” prisustvovali su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Grada Novog Pazara, Savjeta za zapošljavanje, Kancelarije za mlade, i drugi.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img