Home Rubrike Vijesti POPIS: Za dijasporu poseban sajt, podatke mogu dati i članovi domaćinstava

POPIS: Za dijasporu poseban sajt, podatke mogu dati i članovi domaćinstava

2310

Posebna internet stranica za popis dijaspore bit će aktivirana 1. oktobra 2022. godine, a stranici će se pristupati sa sajta Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs rečeno je Agenciji SANA u ovoj instituciji. 

Kako je pojašnjeno, za lica koja žive u inostranstvu („dijaspora“) biće sprovedeno on-line istraživanje pod nazivom „Istraživanje o licima koja žive u inostranstvu, a porijeklom su iz Republike Srbije“. Naime, licima koja žive u inostranstvu biće omogućeno da putem web aplikacije, u periodu od 1. do 31. oktobra, popune on –line upitnik koji sadrži osnovna demografska, migratorna, etnokulturalna, obrazovna i dr. pitanja.

Na pitanje da li ukućani mogu dati podatke za nekog člana porodice koji u trenutku kada ih je popisivač posjetio nije tu, iz Republičkog zavoda za statistiku poručeno da popis stanovništva, podatke o odsutnim članovima domaćinstva (bez obzira da li se ta lica nalaze u drugom mjestu u Republici Srbiji ili u inostranstvu) daju članovi domaćinstava koji su prisutni u vrijeme sprovođenja popisa, odnosno oni koji žive na datoj adresi.

Građani kada ih popisivač posjeti treba da kod sebe imaju neki dokument sa jedinstvenim matičnim brojem (ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i sl). Građani nisu dužni da daju na uvid popisivaču bilo koji dokument, već mogu da pročitaju JMBG iz nekog dokumenta ili da ga izdiktiraju popisivaču ako znaju napamet, ističu iz Republičkog zavoda za statistiku.

Previous articlePredavanje Život sa Kur’anom u Rožajama
Next articleU muzeju “Kuća kralja Petra I” u Beogradu održana izložba asistenata Departmana za umjetnost UNINP-a