Računi za odnošenje otpada uvećani za 100 dinara

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Skupština grada Novog Pazara usvojila je zahtjev “Gradske čistoće” da se uvede naplata odnošenja kabastog otpada koja će račune koji građani dobijaju od tog preduzeća uvećati za 100 dinara bez poreza na dodatu vrijednost.

Ovu odluku komentarisao je predsjednik Odborničke grupe Stranke pravde i pomirenja.

“Mislim da ovdje također ima nekih nelogičnosti, naplačivat ćete kabasti otpad domaćinstvima bez obzira da li ga ona iznosila ili ne, naplatite onome ko iznosi i ko ima potrebu da iznese kabasti otpad i gotovo. To je jedna strvar, druga stvar, u obrazloženju stoji tamo da će se ovom odlukom smanjiti bacanje kabastog otpada na divljim deponijama. Fenomen divljih deponija nije izum građana Novog Pazara, ja zaista nisam nigdje video da pored kanti za otpad stoji smeće. Divlje deponije nastaju usljed toga što niste obezbjedili te kante za otpad i za odlaganje tog smeća, one nastaju iz tog razloga, i nikako naplatom iznošenja kabastog otpada neće se smanjiti broj divljih deponija, na kraju krajeva pošto ste vi Javno preduzeće koje je zaduženo za tu vrstu aktivnosti, redovnim čišćenjem tih divljih deponija, one neće biti aktuelne, kao što se redovno iznosi smeće ispred domaćinstava, tako i redovno čišćenje tih divljih deponija će doprinijeti tome da one jednostavno i ne postoje, to su neke nelogične stvari u obrazloženju.”

Istakao je i zbog čega najviše kritikuju sve vrste poskupljenja usluga javnih preduzeća.

“U situaciji kada imate ogromnu nezaposlenost u našem gradu, u situaciji kada je prosečan lični dohodak najniži u odnosu na Republički prosjek, zaista moramo voditi računa o toj socijalnoj slici građana našeg grada. Na koji način pitanje je? Znam da postoji potreba obzirom da su energenti poskupeli, da je gorivo poskupelo, znam da postoji potreba da se povećaju cijene usluga prema građanima Novog Pazara, međutim, mnogo puta sam to ovdje isticao za ovom govornicom, kada ćemo da malo rasteretimo taj pritisak na građane na način da obezbjedimo neku investiciju, na način da smanjimo broj nezaposlenih, na način da povećamo lični dohodak kako bi građani Novog Pazara mogli kvalitetnije da odgovore na taj pritisak na njihov budžet. Znači, sa te strane lokalna vlast mora povesti računa malo više jer vidite u kakvoj ekonomskoj krizi živimo, u kakvoj smo ekonomskoj situaciji.”

Odbornica Sadika Džanković postavila je pitanje šta da se radi sa prigradskim divljim deponijama kojih ima mnogo više.

“Dešava se da u nekim naseljima imaju kontejneri postavljenj, ne za staklo, papir i organski otpad već neki kontejneri su postavljeni. Posle određenog vremena povuku se ti kontejneri i prave se lokalne deponije. Primjetno je da korita naših rijeka su poprilično zagađena i zatrpana komunalnim otpadom. Ima li odgovora, kako da odgovorimo građanima, oni se ne brane plaćanja usluga za odnošenje otpada, ali kako njima da pomognemo, šta on isa otpadom da rade da ne bi to smeće bilo tamo negdje na lokalnim deponijama, da ne bi smeće završavalo u koritima rijeka već da oni imaju način kako da se taj otpad odnese do gradske deponije Golo brdo. S obzirom da većina naših sela ili skoro sva sela nemaju šefa mjesne zajednice, znamo da u budžetu grada Novog Pazar imamo mjesne zajednice i da se za njih izdvaja negdje blizu 5 miliona dinara, pa građani pitaju kome da se obrate u njihovim mjesnim zajednicama? Oni kažu da nemaju kome da se obrate i da ne poznaju šefa mjesne zajednice, ovom prilikom bih da nam odgovori gradonačelnik ili predsjednica skupštine, na koji način ti građani da budu zaštićeni, ponavljam oni hoće da plate odnošenje smeća ali se njima smeće ne odnosi.”

Skupština Novog Pazara odobrila je “Gradskoj toplani” da cijenu grijanja poveća za oko 35 odsto, sa 102 na 135 dinara po kvadratnom metru stambenog prostora.

Istom odlukom, cijena grijanja za pravna lica, odnosno, preduzeća, povećana je sa 306 na 337,5 dinara po kvadratu prostora. Pravna lica će grijanje plaćati šest mjeseci, a građani tokom cijele godine.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img