Konkurs za upis studenata na Internacionalnom univerzitetu otvoren do 7. jula

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Gost emisije „Pretres“ na Sandžak televiziji bio je rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Suad Bećirović. U emisiji se govorilo o važnosti obrazovanja i usavršavanja mladih ljudi, o aktivnostima Internacionalnog univerziteta kao i o onome šta Internacionalni univerzitet pruža svojim studentima.

Rektor Internacionalnog univerziteta istakao je da je pitanje obrazovanja jedno od ključnih pitanja, te da su instant obrazovanja pogrešan put kojim se kreću mladi.

Naglasio je da je za njih ova školska godina bila vrlo izazovna ali da su se nakon svih tih izazova uspjeli stabilizirati i nastaviti sa realizacijom mnogobrojnih projekata.

„Želim napomenuti a je Internacionalni univerzitet bio predsjedavajući univerzitet na rektorskoj konferenciji Alpe-Jadran. Na taj način smo mi predsjedavali konferencijom na kojoj je prisustvovalo 40 univerziteta iz cijele regije, tako da smo na taj način uspjeli da Novi Pazar stavimo na kartu obrazovnog sistema Evrope. Univerziteti iz Austrije, iz Mađarske, iz Hrvatske, Slovenije, Albanije su upoznali naš univerzitet, bili smo domaćini na tom skupu u maju mjesecu i pokazali smo da mi ovdje u Sandžaku i Novom Pazaru ipak postojimo i nudimo kvalitetno obrazovanja. Druga bitna dostignuća u ovoj akademskoj godini svakako su bile i naučne konferencije i okrugli stolovi koje smo organizirali ispred Departmana za filološke nauke, za pravne nauke, za ekonomske nauke, a kojima smo privlačili pažnju velikog broja stručnjaka iz zemlje i regije. Na taj način smo opet ojačali taj naučni temelj našeg univerziteta jer pored visokog obrazovanja, svakako da je bitna činjenica i naučni poduhvat. Činjenica jeste da na Univerzitetu svakog dana imamo neki bitan događaj, ne samo događaje bitne za naš univerzitet, studente i profesore, nego za cijelu regiju.“

Istakao je da je upis studenata u toku, te da je konkurs za upis studenata otvoren do 7. jula, nakon čega slijedi prijemni ispit koji će se održati 8. jula u 10h.

„Ove godine smo raspisali konkurs za 14 studijskih programa osnovnih akademskih studija. Postoji jedno veliko interesovanje mladih i može se vidjeti da i budući studenti, a prije svega njihovi roditelji, shvatili značaj kvalitetnog obrazovanja koji je svkako bitan faktor za lični razvoj. Imamo široku lepezu od 14 programa gdje pokrivamo različita interesovanja za različiti profil budućih studenata.“

Proces obrazovanja se ne završava diplomiranjem osnovnih, master ili doktorskih studija, obrazovanje je proces koji traje cijeli život, poručio je dr. Bećirović.

„Uzimajući sve to u obzir Internacionalni univerzitet već punih 7 godina nudi program cjeloživotnog obrazovanja iz različitih oblasti, shodno potrebi jer ovi programi nisu klasični studijski programi. Kod klasičnih studijskih programa studiramo određeni vremenski period cjelokupni studijski plan i program i nakon izvjesnog vremena dobijemo diplomu. Kod cjeloživotnog učenja, uzima se u obzir da svršenici fakulteta pa i srednjih škola več imaju određeno predznanje, pa im je potrebno određeno dopunsko znanje primera radi iz oblasti novog softvera, iz oblasti nekog jezika i slično. Na taj način želimo da upotpunimo znanje koje već postoji kod pojedinca ali sa određenim predmetom, da bi polaznik bio u stanju da dobije cjelokupno obrazovanje. Imamo nekoliko tih programa koji su trenutno aktivni na našem univerzitetu, posebno ovdje ističem polaganje bosanskog jezika gdje taj sertifikat omogućava nastavu bosanskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Pored toga imamo program gdje se mogu steći pedagoške, psihološke, metodičke kompetencije i taj program je prije svega namijenjen za svršenike koji su završili, primjera radi ekonomiju ili pravo, pa sutra žele da rade u stručnim srednjim školama i neophodno im je da dokažu da su u stanju da drže nastavu u školama i neophodno im je da polažu ove predmete, pored stručnih predmeta koje su već ranije polagali. Tako da ovaj program cjeloživotnog učenja omogućava da polaznici polažu stečena neophodna znanja iz oblasti psihologije, pedagogije i metodike i na taj način sutra mogu raditi u školama.“

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img