Ličina o demografiji Novog Pazara

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

 

 

Dr. Selim Šaćirović, profesor geografije i  magistar Fehim Ličina, profesor u oblasti genetičke geneologije ponudli su na devet stotina strana djelo Demografski procesi u naseljima Novog Pazara. Inače prijatelji, kolege u Gimnaziji, zaljubljenici u ono čime se bave spojili su znanje iz demografije i informatičko ovladavanje bazama podataka

Predstavili smo 99 naselja Novog Pazara, svako naselje opisali i u svakom od njih predstavili kretanje stanovništva. Radimo sam svoj, statistički dio, s tabelama i grafikonima, a Selim je sa stručne strane opisao. Osnovna literature bio je Zavod za statistiku Srbije.Tek kad uđete u statistiku i počnete da je pratite tek tad možete vidjeti I shvatiti stvari koje su se dešavale. Tako je kroz Novi Pazar, kad kažemo starosjedioci, ovdje bilo toliko turbulencija, previranja, kretanja stanovništva, odliva, dolaska, tako da je malo starog autohtonog stanovništva. Interesantno je da stanovništvo s ruralnih područja ide prema gradu. Od 99 naselja prema zadnjem popisu dva su bez stanovnika, sedam je s brojem ispod deset stanovnika, 16 naselja je između 10 i 20. Imate naselja gdje je prosjek starosti čak i sedamdeset i predvidjeli smo da će se neka naselja ugasiti.  Ono što je još interesantno, ova multietnička sredina od 99 naselja pedeset je sa stanovništvom pravoslavne vjeroispovjesti, u devet žive isključivo Bošnjaci, a ono ostalo je multietničko, kaže mr Fehim Ličina

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img