Skupština grada Novog Pazara usvojila drugi rebalans budžeta za 2021. godinu

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Skupština grada Novog Pazara usvojila je drugi rebalans budžeta za ovu godinu kojim su uvećani prihodi na tri milijarde i 526 miliona dinara, uz očekivani suficit od 158 miliona dinara.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac obrazlažući rebalans rekao je da je budžet iz godine u godinu veći i da se sredstva troše domaćinski.

„Pri kraju ove 2021. godine pozitivno je to što smo u duficitu, došlo je do povećanja u odnosu na prethodni rebalans, na 32 miliona dinara, što smo raspodijelili na 17 modula. Mi nastavljamo trend uvećanja budžeta, gledamo da što realnije planiramo jer budžet je jedan najglavniji akt koji se planira. Tokom godine zbog različitih aktivnosti desi se da dođe do umanjenja prihoda gdje sigurno dolazi i do smanjenja rashoda, mi u ovom rebalansu imamo povećanje prihoda tako da ovaj novac koji je višam smo raspodijelili da se utroši u obrazovanje.“, istakao Nihat Biševac

Odbornici opozicionih kritikovali su rebalans budžeta ističući da on pokazuje da lokalna samouprava nije dobro planirala budžet, da je on netransparentan, da se novac najviše troši na plate zaposlenih kao i da se neravnopravno dijele sredstva namijenjena školama.

„Jedan interesantan podatak je da podrška osobama sa invaliditetom iznosi samo 550 hiljada dinara. Obzirom da nam je sad gradonačelnik rekao da imamo suficit, da imamo silne milione, da li bi mogla ova suma novca da se poveća za osobe sa invaliditetom jer zaista ova količina novca od 500 hiljada dinara mislim da nije dovoljna da se podmire potrebe osoba sa posebnim potrebama.“, kazala Dinheta Pulić

„Budžetom za 2021. godinu predviđeno je nekih 15 miliona dinara za lokalni ekonomski razvoj a ovdje smo vidjeli da najnovijom izmjenom budžeta je utrošeno svega milion dinara. Je li to Novi Pazar i dalje privredno jedno ekonomsko čudo pa smo smanjili cifru za lokalni ekonomski razvoj? Grad Kraljevo je u te svrhe izdvojio 80 miliona dinara, vidite razliku. Dakle, ekonomija i privreda u Kraljevu je, znate i sami, u mnogome jača i stabilnija nego u Novom Pazaru ali se u Pazaru izdvaja manje novca, odnosno i onaj novac koji se predvidi budžetom, nekim rebalanskom se umanji, skrati, ugrozi privreda i ekonomski razvoj našeg grada. Umjesto da se podstaknu mjere koje dovode do osnaživanja privrede i privredne slike i ekonomske situacije u našem gradu, mi smo ovim rebalansom budžeta umanjili sredstva na svega milion dinara.“, istakao Sead Redžović

„Nesporno je da ovo što vidimo u dokumentima, ovo što vidimo u podacima, nije realna slika grada Novog Pazara i sve one želje i ona priča koja se čuje sa ove govornice, nije ono što građani vide oko sebe. Očigledno je da mi vodimo samo jednu demagošku politiku a to znači da možemo ovdje da kažemo šta god hoćemo i da nacrtamo da je grad Novi Pazar ekonomski gigant a sa druge strane da imamo potpuno drugačiju sliku. Fokus budžeta mora biti svaki građanin. Građanina interesuje koliko je komunalna infrastruktura uređena, koliko imamo asfaltiranih ulica, koliko imamo socijalnih davanja i tako dalje. Interesuje ih kako će oni moći da žive i kako će moći da odgajaju svoju djecu, u kakvim školama će ta djeca pohađati nastavu, u kakvim obdaništima će ići naša djeca, to je naš fokus i ono što bi trebalo da bude naš glavni posao.“, kazao Ferid Bulić

„S obzirom da imamo 16 osnovnih škola i da je iz budžeta grada Novog Pazara napravljena podjela novca, imamo ovdje drastične razlige, ne znam zašto. Spomenut ću jednu školu koja je sada ovim rebalanskom dobila još 5 miliona dinara, malo je bilo 40 miliona pa je dodato još 5 miliona. Imamo drugi dio grada, jednu osnovnu školu kojoj je dodijeljeno 15 miliona dinara. Škola kojoj je dodijeljeno 15 miliona dinara ima 1890 učenika, škola kojoj je dodijeljeno 45 miliona dinara iz budžeta, ima 1680 učenika. Ne znam na osnovu čega i kako je izvšena podjela novca na ovaj način. Da li učenike u ovom gradu treba tretirati različito, jedne kao učenike prvog reda, dok neke učenike moramo uvrstiti u drugi, treći red po toj dodjeli novca. Zašto?“, istakla Sadika Džanković

„Ono što karakteriše budžete koji su pred nama godinama unazad jeste nedovoljna transparentnost, nedovoljno jasno izraženi programski ciljevi, nedovoljno jasno predstavljanje brojki u pogledu utroška sredstava i svega ostaloga. Dakle, ukoliko imamo činjenicu da nam se kao redovne stavke javljaju specijalizovane usluge, ostali rashodi i tako dalje, da su tu milionske cifre, zapravo ukazuje na to da imamo pravo da sumnjamo na netransparentno i neadekvatno trošenje budžeta. Kada već govorimo o suficitu koji je oko 158 miliona dinara, kako čusmo, dobar dio tih sredstava ide na rashode u pogledu zarada za zapošljene. Konkretno na strani 10 stoji da se prilikom prvom rebalanska, stavka sa 2.630.000.000 prilikom drugog rebalansa povećava na 2.727.000.000, dakle oko 100.000.000 ide na plate i zarade zaposlenih.“, naglasila prof. dr. Misala Pramenković

„Nevladine organizacije oko 60.000 eura za poslednjih 10 dana. Kakva je potreba nevladinim organizacijama da toliko povećaju svoj budžet, šta one to rade, kakve su im aktivnosti baš pri kraju godine. Stavka koja mi je najviše privukla pažnju jeste da se za elementarne nepogode za ovih 10 dana duplirao budžet, povećao se za 213.000 eura. Ja sada pitam kakva nas je to elementarna nepogoda pogodila?“, kazao Edin Numanović

„Želim da uputim iskrene čestitke građanima Novog Pazara koji su u godini pandemije, možda jednoj od najtežih godina u nekoliko poslednjih decenija, ostali na ovim prostorima, svojim radom, svojim znojem i svojim zalaganjem upumpali neverovatnih 30.000.000 eura u budžet grada Novog Pazara na direktan ili indirektan način. U kontekstu ovih hvalospjeva koji su najvjerovatnije snimljeni za večerašnji dnevnik RTVNP, moramo jednostavno razjasniti da ove pare i ove novce ne daju gradski oci, ove pare i ove novce su izdvojili od svojih usta, od svog rada, od svoje djece, od svoje ulice, od svoje škole i od svega onoga što treba da bude sastavni dio naših života, građani Novog Pazara i shodno tome bi bilo logično da se podnese izvještaj tim građanima Novog Pazara uvaženi gradonačelniče ali ne na ovaj način kojeg smo imali do sada priliku da čujemo. Ako odbijemo jednu trećinu budžeta koliko se najčešće troši na zarade, na plate, na reprezentacije, putne troškove i sve ostalo, ostane nam 20.000.000 eura građanskih para. Ako odbijemo vikende, imamo negdje oko 260 radnih dana, uvaženi građani, svakog dana ova vlast na ovaj ili onaj način potroši 77.000 eura vašeg novca.“, istakao Edin Zećirović

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img