Home Rubrike Vijesti Dr. Lukač-Zoranić: Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži...

Dr. Lukač-Zoranić: Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine

240

Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja prof. dr. Amela Lukač Zoranić je postavila nekoliko pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prvo pitanje se odnosi na poštivanje Zakona o javnim preduzećima, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije iz 2016. godine, s izmjenama i dopunama iz 2019. godine.

„Zakonom je predviđeno da vršilac dužnosti direktora se može imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu ali je također navedeno da period obavljanja funkcija vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine. Također, navedeno je u narednom stavu da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora. Ono što mi imamo na terenu jeste upravo kršenje ovog zakona, iz prostog razloga što u određenim gradovima, konkretno u ovom slučaju u gradu Novom Pazaru, a pretpostavljam da je takva situacija i u drugim gradovima i opštinama u našoj državi, dešava se sledeće, da je jedno te isto lice imenovano za vršioca dužnosti ne samo jednu godinu, već četiri godine zaredom isto lice biva imenovano za vršioca dužnosti, prvo u javnom preduzeću Parking servis a onda nakon toga, sada već drugu godinu zaredom u Javnom preduzeću Gradska čistoća i to nije jedinstven primjer. Konkretno sa druge strane imamo i vd direktora Zavoda za urbanizam grada Novog Pazara i Javnog preduzeća Parking servis. Konkretno u statutima ovih javnih preduzeća, isto pitanje se krši i krši se i sama odredba statuta. Ja zaista očekujem od nadležnog ministarstva da će pokrenuti inicijativu i istražiti ove navode koje ja sada iznosim i samim tim donijeti odluku o obustavljanju konkursa, odnosno poništiti odluku skupštine grada Novog Pazara , koja je jučer na sjednici izabrala ova lica na mejsto vršioca dužnosti u Javnim preduzećima, na mejsto direktora.“

Drugo pitanje je uputila ministarici trgovine, turizma i telekomunikacije, gospođi Tatjanu Matić, koja je u ime resornog ministarstva pohvalila efikasnost lokalne samouprave u gradu Novom Pazaru.

„Navela je da u realizaciji postojećih projekata najavila strategijski i strateški važne projekte, koji će biti prepoznatljivi kada je u pitanju Grad Novi Pazar, pogotovo da će oni pospešiti turističku ponudu grada Novog Pazara i učiniti ga još atraktivnijim u budućem periodu. Tada je ministarska izjavila sledeće, prvenstveno na ulaganje mislimo kada govorimo o bezistanu, bedemu, staroj čaršiji koja bi trebala da bude predmet rekonstrukcije, kaže da je jedna od ključnih prednosti Novog Pazara, sportski omladinski turizam. Ja konkretno postavljam pitanje gospođi ministarki, da li je ona vidjela sjeverni dio bastiona bedema u Novom Pazaru koji je već poćeo da se urušava i koji je opasan za sve one koji se kreću tim dijelom čaršije. Pored toga bih psotavila i pitanje u kojim strateškim dokumentima je navedena realizacija ovih projekata? Obzirom da će i vlada učestvovati u samoj realizaciji, željela bih da znam kada se planira realizacija, u kojim strateškim dokumentima je navedena jer kada je u pitanju grad Novi Pazar, budžetom za 2022. godinu oni nisu odvojili niti jedan dinar sredstava za ovu vrstu kapitalne investicije, niti je navode kao jednu od kapitalnih investicija kojoj bi trebalo posvetiti pažnju u narednom periodu.“

Poslednje pitanje uputilla je kabinetu premijerke, naglašavajući da je premijerka u poslednjih nekoliko godina posvetila posebnu pažnju jugu Srbije.

„Tu su navedene sistemske promjene u poljoprivredi kao i podrška domaćem biznisu. Rezultat toga jeste prva kuća meda gdje je Savez pčelarske organizacije Srbije otpočeo projekat uz podršku kabineta premijerke i 2018. su krenuli u jedan vrlo interesantan poslovni poduhvat. Naime, uspjeli su da sada već investiraju i izvoze med, domaći proizvod koji je vrlo produktivan za opštinu Raču i naravno za sve pčelare u tom okrugu. Taj projekat je potpomognut sredstvima vlade u vrijednosti od 50 miliona dinara i moje pitanje bi glasilo, da li vlada planira ulaganja u Sandžak, konkretno da li je realizacija projekata od koristi zajednicama na mikro planu već naveden u nekim strateškim dokumentima, obzirom da nam je poznato da u Novom Pazaru a i u drugim opštinama Sjenica, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Tutin postoji jako veliki broj malih preduzetnika, odnsono mala radinost koja je također veoma razvijena i samim tim ukoliko bi imali mogućnosti da ovakve i slične projekte realizujemo u tom dijelu Srbije, zaista bi se povećao broj uposlenih ljudi, smanjila bi se stopa nezaposlenosti a samim tim i produktivnost cijelog kraja i naše države bi bila bolja.“

Previous articleČLANOVI KOMISIJE NISU DOŠLI NA LICITACIJU – Propala prodaja zgrade u kojoj je smještena Regionalna televizija
Next articleDr. Fehratović: U školama intonirati i himne nacionalnih manjina