Promovirana monografija „Kriminalističko-obaveštajni rad“ autora Dženisa Šaćirovića

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

U okrugloj Sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke organizirao je promociju monografije „Kriminalističko-obaveštajni rad“ autora Dženisa Šaćirovića.

Prof. dr. Aleksandar Ivanović istakao da je ova monografija veliki doprinos policijskom djelovanju.

„Kriminalističko-obaveštajni rad, što je tema ove monografije, nije toliko obrađen u domaćoj literaturi a radi se o jednom obliku policijskog djelovanja koji svakim danom sve više dobija na značaju s obzirom da se stalno javljaju noviji i ozbiljniji oblici kriminaliteta, koji prije svega imaju taj domen organizovanosti, što ugrožava ne samo bezbjednost običnih građana već može da bude opasnost po nacionalnu bezbjednost čitave države i gotovo sve policije svijeta veliku pažnju posvjećuju kriminalističko-obavještajnom radu. Nažalost kada je u pitanju naš prostor, nema toliko literature koja se striktno bavi ovom oblašću i baš na ovaj način, ovom monografijom smo dali jedan jako veliki doprinos toj temi, da se stvori jedno stručno štivo koje može da se koristi i za edukaciju budućih policijskih kadrova ali i za neka dalja naučna istraživanja.“

Autor monografije naglasio da je ovo početak istraživanja nekih tema koje se na ovim prostorima do sada nisu izučavale.

„Knjiga predstavlja plod mog dužeg naučnog istraživanja na tu temu. U pitanju je suvremena kriminalistika. Knjiga je namijenjena za policijski menadžment, za visoko rukovodstvo policijskih i bezbjednosnih organa ali također u okviru predmeta kriminalistička operativa, studenti jednim dijelom izučavaju i tu oblast. Ovdje smo se okupili da predstavimo tu knjigu, meni je pripala čast da mi recenzenti budu eminentni profesori našeg Univerziteta. Također, spomenut ću i profesora Sadmira Karovića sa travničkog univerziteta i inspektora za državne agencije za istragu i zaštitu SIPA, koji nažalost nije sa nama ali će pratiti ovo o čemu ćemo danas govorimo. To je na neki način jedan početak istraživanja nekih tema koje se na ovim prostorima nisu do sada izučavale ali sa druge strane i nastavak naše univerzitetske tradicije što se tiče naučnog istraživanja, o čemu ćemo danas svjedočiti.“

Na promociji su govorili prof. dr. Rejhan Kurtović, prof. dr. Aleksandar Ivanović, advoka msc. Rešit Pepić, prof. dr. Šefket Krcić kao i autor monografije Dženis Šaćirović. Promocijom je moderirala Nikolina Milunović.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img