Home Vijesti Predstavljen modul “Razvoj kulture i informisanja”

Predstavljen modul “Razvoj kulture i informisanja”

350
0

Modul „Razvoj kulture i informisanja“ prezentovan je u okviru javne rasprave o nacrtu Plana održivoj razvoja grada Novog Pazara za narednih 10 godina.

Ovim dokumentom se planski reguliše javni interes u oblasti kulture i određuju strateški prioriteti razvoja kulture u navedenom periodu, ističe rukovodilac ovog modula.

„Opšti zaključak je da se treba ulagati u infrastrukturu kulturnih institucija, što smo svi negdje i pretpostavljali, da se treba raditi i dalje na kulturnom imidžu grada, da treba uvezati turizam i kulturu u Novom Pazaru i u tome upravo leži ključ uspjeha ove sredine. Da mladi ljudi moraju biti uključeni ne samo u kulturne programe, nego uopšte i u formiranje kulture u narednom periodu i mnogi dtugi zaključci koje sam ja nabrajala u toj prezentaciji. Izvedeni su korisni zaključci koji sutra mogu biti i jedan dobar temelj za izradu posebne kulturne strategije grada jer je ovo samo integralni dio nacrta strategija i mislim da smo moj tim i ja uradili jedan koristan dokument koji će se nalaziti na sajtu grada i koji mogu svi pogledati. Ono na šta apelujem je da apsolutno svi koji smatraju da mogu doprinijeti svojim djelovanjem na razvoj kulture u Novom Pazaru, da se jave svima nama koji smo tu u kulturnim institucijama i da će se svaki predlog i svaka sugestija uvažiti, bez obzira na ovaj dokument koji nije mrtvo slovo na papiru, koji može da se prilagodi, da se dalje mijenja.“, istakla Amra Hodžić-Jejna

Predsjednik Odbora za kulturu Stranke pravde i pomirenja istakao da su obrazovanje i kultura najznačajnije oblasti.

„Ovdje je najvažniji vid edukacije, da počnemo prvo od svojih kuća, kulture vaspitanja pa onda kulture obrazovanja, da oslobodimo naše ljjude, građana straha od kulture jer kada spomeneš kulturu, pozoveš da dođu na neki kulturni događaj, ma kakvi to je pozorište, ma to je ovo, to je ono i bježe. Nećemo to da dozvolimo već moramo da pojasnimo ljudima, navedeno je u strategiji da će se puno raditi i sa publikom i sa djecom iz vrtića i svih uzrasta kako bi edukovali publiku. Rezultati u kulturi nisu izostali, vidljivi su i mi smo to ispred Stranke pravde i pomirenja pozdravili, naročito Edin Zećirović u svom izlaganju i sve što je dobro i pozitivno, mi ćemo podržati i boriti se da se iznađu finansijska sredstva kako bismo radili neke zajedničke aktivnosti kada je u kulturni sadržaj. Kultura kao učuvanje tradicije i identiteta Bošnjaka zahtijeva od nas da reagujemo na vrijeme, zahtijeva od nas da se brinemo o našoj kulturi i tradiciji a ne neko sa strane da nam to servira.“, kazao Muzafer Župljanin

Opšti cilj strategije razvoja kulture Grada Novog Pazara je unapređenje prostornih i materijalnih kapaciteta ustanova kulture, razvoj umjetničke produkcije, kulturnih programa i ravnopravnog učešća građana u kulturnom životu, unapređenje sistema finansiranja u kulturi kao i učuvanje i prezentacija kulturnog nasleđa i kulturnih programa.