Home Vijesti Prezentiran modul “Komunalne djelatnosti”

Prezentiran modul “Komunalne djelatnosti”

140
0

U okviru javne rasprave o nacrtu Plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030. godine predstavljen je Modul Komunalne djelatnosti.

Istakli da će se u budućem periodu raditi na unapređenju svih komunalnih djelatnosti.

“Cilj svih pruženih komunalnih djelatnosti je da one budu u kontinuitetu, da budu dostupne svakom građaninu i da budu u odgovarajućem obimu. Ono na čemu će se zaista raditi u narednom periodu jeste unapređenje svih komunalnih djelatnosti, naročito ono što čini smisao života a to je šružanje zdrave pijaće vode za sve građane, odnošenje komulanih otpada, snabdijevanje toplotnom energijom što većeg broja ljudi na gradskom području i ostale aktivnosti koje su definisane zakonom.“, istakla Malića Plojović

Član Savjeta za razvoj grada Sead Redžović naglasio da se mora poraditi na jačanju ljudskih resursa.

„Ono što sam ja želio iznijeti kao zamjerku ili neki prijedlog jeste to da se tamo navode odgovarajuća komunalna djelatnost, pa onda odmah ispod nje odgovarajući opis mjera kako da dođemo do realizaicije te djelatnosti. U većini ovih slučajeva se ponavljala jedna mjera a to su ljudski resursi i poboljšanje odnosno osnaživanje ljudskih resursa, sve ovo je lijepo iznešeno, napisano na papiru , međutim mi zaista imamo problem sa kadrovima, sa ljudima koji mogu da iznesu ovaj plan održivog razvoja grada Novog Pazara. Također sam istakao da zapošljeni u obrazovanju, zdravstvu imaju zakonsku obavezu da na godišnjem nivou imaju određen broj sati stručnog usavršavanja, što sam i predložio da jedinica lokalne samouprave napravi jedan takav plan tako što bismo usavršili, odnosno obučili kadrove, menadžere, kako u lokalnoj samoupravi tako i u javnim preduzećima, koji bi mogli da iznesu ovaj plan i program na svojim plećima. Još jedna od zamjerki jeste da nemamo nekih inovativnih rješenja, upravo to proističe iz tog što nemamo stručne kadrove. Ovo nije period na godinu, dvije nego za deset godina tako da u tom smislu moramo poraditi na jačanju ljudskih resursa.“, kazao Sead Redžović

Među komunalnim djelatnostima su i snabdijevanje vodom za piće, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prijevoz putnika kao i upravljanje javnim parkiralištima.