Home Vijesti Akademik Zukorlić: Profesore DUNP-a vratiti na posao, ne smiju biti istjerani zato...

Akademik Zukorlić: Profesore DUNP-a vratiti na posao, ne smiju biti istjerani zato što imaju drugačije mišljenje

120
0

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić danas je u Skupštini Srbije otvorio temu otkaza za tri docenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru koji su upozoravali na izbor rektora. Zukorlić kazao da su profesori preko Ministarstva prosvjete uspjeli osporiti novi rektorski mandat Miladinu Kostiću, čiji je izbor bio nezakonit, te da su zbog toga kažnjeni. 

– Ja ne mogu danas, a da se ne osvrnem na temu koja ovih dana opterećuje Novi Pazar. Naime, u pitanju su tri profesora koja su ekspresno isključena iz radnog odnosa sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Dakle, to je još jedan događaj koji nažalost opterećuje ovu visokoškolsku ustanovu. Znate da nije prvi put da govorimo na ovu temu, ali ovih dana je ovo eskaliralo, jer su u pitanju tri člana nastavno-naučnog vijeća, odnosno kolektiva DUNP-a u Novom Pazaru, a što se može provjeriti i kroz zapisnike za sve ono što se dešavalo u proteklih šest mjeseci kroz procedure za izbor rektora. To su tri profesora koja su se suprostavila aktuelnom rukovodstvu, prije svega bivšem rektoru koji je pokušao da dobije još svoj treći mandat. Oni su se odvažili da budu slobodni građani, nastavnici, profesori, onako kako im to garantuju Ustav i zakon, pa su se suprostavili da se kršenjem zakona dodijeli još jedan mandat dosadašnjem rektoru Kostiću i oni su bili u tome jako uporni i to se može provjeriti i u Odboru za obrazovanje i u nadležnom resornom Ministarstvu da su oni slali više pisama ukazujući na taj problem i na brojne zloupotrebe koje se dešavaju na DUNP uključujući i taj pokušaj da se izbjegne zakon i da aktualna oligarhija koja tim univerzitetom vlada još od njegovog osnivanja, skoro punih 15-16 godina idalje ostane na čelu u toj postavci. Zahvaljujući njihovoj argumentaciji Ministarstvo je uvažilo njihove primjedbe i zapravo zabranilo i onemogućilo dotadašnjem rektoru Kostiću da ponovo bude izabran. Međutim, oni su imali svog pajdaša kojeg su izabrali za novog rektora koji pripada istoj oligarhiji i koji je dobio zadatak da te ljude kazni. Ja znam da vam je teško da povjerujete da može u visokom obrazovanju na DUNP čiji je osnivač Vlada, te da je ustanova koja bi trebala da funkcioniše prema svim zakonima o visokom obrazovanju, gdje postoje određene nadležnosti, kontrole i tako dalje, da se na taj način otvoreno, surovo, brutalno, bezobrazno, drsko i bezobzirno kazne ljudi zato što su poremetili idilu jednoumlja koja vlada na tom univerzitetu punih 15 godina. Prosto da ne vjerujete da je moguće da ti ljudi koji su od samog osnivanja univerziteta radnici, uposlenici na tom univerzitetu, da zato što su se suprostavili toj vladajućoj strukturi na univerzitetu budu isključeni.

Akademik Zukorlić kazao da je Državni univerzitet u Novom Pazaru najprivatniji univerzitet u zemlji na kojem mogu jedino napredovati članovi porodice prvog rektora, a sadašnjeg direktora Ćemala Dolićanina i onih koji ga podržavaju.

– Neke sam stvari govorio, a govorićemo i ubuduće, ali se zaista radi o jednom univerzitetu koji funkcioniše poput sekte. Strogo je zatvoren. Ljudi se drže pod zvonom ćutanja, pod strahom od isključenja i zapravo ova tri profesora su isključeni kako bi se održala lekcija svima drugima da im više nikada ne pada na pamet da se suprostave. Radi se o Državnom univerzitetu koji se samo tako zove, a koji je najprivatniji univerzitet u zemlji, to možete da provjerite, jer ćete tamo da nađete brzu traku za napredovanje samo kod članova porodice prvog i dugoročnog rektora Ćemala Dolićanina, koji je za svu svoju djecu obezbijedio brzu traku školovanja i napredovanja i pozicioniranja. Samo za njih postoji ta brza traka, a on je idalje vladar tog univerziteta, a onda kada zakonski nije bilo više moguće da bude rektor, on je izmislio funkciju “direktor univerziteta”. Znate, samo je na rektor dodao ovo “di” i postao direktor univerziteta i sa tom pozicijom on i dan danas vlada njime i raspoređuje te svoje sluge.

Posebno su bili zanimljivi uslovi koje je kandidat mora da ispuni da bi mogao da obnaša funkciju rektora, otkriva Zukorlić. Jedini kandidat na sjednici Vijeća bio Miladin Kostić, iako ima 68 godina, i uslov za odlazak u penziju.

– Zanimljiv je još jedan podatak – univerzitet koji ima 15-16 godina od svog nastanka, sada kada je bio izbor za novog rektora, poslušajte ovo, vi ste imali samo jednog kandidata iz cijelog kolektiva koji je ispunjavao formalne uslove za rektora. Kakav je to univerzitet koji ima samo jednog kandidata koji može da ispuni uslove za rektora? A znate šta je razlog što je samo jedan kandidat imao te uslove? Prvi razlog je što se ne dozvoljava članovima tog kolektiva da napreduju. Ne dozvoljava im se da oni postanu redovni profesori, da ispunjavaju uslove da mogu konkurisati sutra za Upravu, a drugi razlog je stezanje dodatnih uslova kao na primjer jedan od uslova je da je kandidat za rektora sva znanja dobio na tom univerzitetu. Zamislite besmislice, ako ste dobili zvanje na drugom univerzitetu vi ne može biti kandidat.

Akademik Zukorlić na kraju poručio da će insistirati na raskrinkavanju “oligarhije” na Državnom univerzitetu, te da se isključeni profesori moraju zaštiti.

– U 21. vijeku u ovoj državi ne može biti normalno da ljudi dobiju otkaze i budu istjerani sa posla zato što imaju drugačije mišljenje, istakao je Zukorlić.

Otkazi su nakon 13 godina rada uručeni neurologu Fadilu Škrijelju i internisti Mersudinu Muliću uz obrazloženje da ne mogu obavljati privatnu praksu u svojim ordinacijama i biti profesori. Hidrobiolog Vera Vukanić otkaz je dobila jer je navodno zvanje docenta dobila suprotno Zakonu o visokom obrazovanju.

Inače, Miladin Kostić izabran je za rektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru još 2012. godine. Praktično, puna tri mandata će provesti na mestu rektora. Njega će u tek u oktobru zamijeniti Bratislav Mirić, koji je izabran za novog rektora.