Home Vijesti Akademik Zukorlić: Nedostatak kvalitetne valorizacije prijeti da ugrozi obrazovanje na svim nivoima

Akademik Zukorlić: Nedostatak kvalitetne valorizacije prijeti da ugrozi obrazovanje na svim nivoima

293
0

Skupština Srbije nastavila je danas rad, a poslanici na sjednici razmatraju prijedloge autentičnih tumačenja odredaba Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o visokom obrazovanju, koje je podnio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Potpredsjednik Skupštine Srbije, lider Stranke pravde i pomirenja, narodni poslanik akademik Muamer Zukorlić na današnjem zasijedanju govorio je o obrazovanju naglašavajući da je obrazovanje najvažnija i najznačajnija kategorija za svako društvo i svaku državu.

Akademik Zukorlić kazao da se u proteklom mandatu pokazala ozbiljna volja da se obrazovanje unapređuje i da mu se omogući najbolji zakonski okvir kako bi se moglo dalje usavršavati, dograđivati i unapređivati.

– Sama činjenica da smo se u proteklom mandatu jako često bavili zakonima iz sektora obrazovanja pokazuje koliko smo bili spremni dati značaj obrazovanju i koliko smo imali sluha za sve inicijative koje su dolazile, bilo od Vlade, bilo od drugih faktora u društvu i zato smo i toliko imali i sjednica sa temom Zakona iz oblasti obrazovanja. Međutim, ne možemo stati isključivo na samom zakonodavnom aspektu i materiji. Društvo i država se bave i ostalim segmentima važnim za svakog građanina ove zemlje. Istina, najznačajniji dio energije ide na polje privrede, odnosno ekonomije i zato tu i imamo proteklih godina najzapaženije efekte u pogledu napretka, oživljavanja i ozdravljenja privrede koja je nažalost pretrpjela teške udarce i doživjela brojne krize u proteklim ne samo godinama, nego čak i decenijama.

Greške i promašaji koji se naprave na polju privrede, ma koliko bile velike, za jednu deceniju sposobna vlast može otkloniti te greške i vratiti stanje ekonomije, odnosno privrede na pravi put i na stabilne noge. Međutim, ukoliko se naprave greške u obrazovanju, bilo koje vrste, zakonodavne ili praktične, posebno ukoliko te greške postanu anomalije i ukoliko te anomalije zažive, one se decenijama ne mogu otkloniti, naglasio je Zukorlić.

– Da biste formirali jednog univerzitetskog profesora, pod uslovom da dobijete talentiranog kandidata, potrebno vam je do 20-25 godina, da biste formirali dobrog učitelja i nastavnika, potrebno vam je 15 godina, to je ogromno vrijeme da vi prosto promijenite kolovođu, da promijenite trenera, kapetana toga broda i to pod uslovom da nipošto ne promašite, i to pod uslovom da imate odličan sistem u selekciji kadrova. Međutim, ukoliko napravite greške onda su posljedice dugoročne. Ovo predstavljam na ovaj način kako bi skrenuo pažnju, znajući da je većini u ovoj Narodnoj Skupštini stalo do, ne samo ispravnih i zdravih procesa u društvu, već nam je stalo da zapravo i shvatimo šta su glavni problemi. Prateći sve tokove u društvu proteklih godina, posebno zadnjih pet godina kako sam aktivno u politici, evo i problem korupcije, problem kriminala, hvala Bogu pokazana je hrabrost da se sa najvišeg nivoa u ovoj zemlji i sa svim kapacitetima uhvatimo u koštac sa raznim oblicima kriminala i korupcije, međutim skrećem pažnju da je jedini izuzetak da se do sada nije pokazala ili hrabrost, ili možda nije se dovoljno detektovala činjenica da u sektoru obrazovanja također postoje organizovane grupe, možete ih zvati kriminalni, možete ih zvati oligarhijskim, interesnim, kako god hoćete ali njihov uticaj je isti.

Akademik Zukorlić kazao da nedostatak kvalitetne valorizacije prijeti da ugrozi obrazovanje na svim nivoima.

– Mnogi ljudi mi se javljaju, posebno mnoga talentirana djeca, mladići i djevojke kandidati za razne funkcije i pozicije asistenata koji nemaju “jaka leđa”, koji nisu “tatina i mimina” djeca, teško dobijaju šanse jer su za pozicije asistenata, za pozicije doktoranata, docenata uglavnom potrebna ta “leđa”, ta mjesta su najčešće već rezervisana za “maminu i tatinu” djecu. Nedostatak kvalitetne valorizacije, odnosno loša valorizacija kvaliteta i afirmacija po raznim osnovama, a ne po osnovama kvaliteta, je nešto što prijeti da ugrozi naše obrazovanje na svim nivoima. A ako tome pridodate momente gdje imamo profesore kojima je mnogo lakše da odgode afirmaciju mladih asistenata i docenata kako ih ne bi ugrozili, pa to čekaju da učine pred penzijom, a potom se odluče da iz reda prosječnih, a ne supertalentovanih regrutuju svoje asistente da bi ostali zapamćeni kao veliki profesori, jer u poređenju sa tim asistenom koji je došao iz reda prosječnih oni ostaju veliki. Na taj način se ugrožava kvalitet profesorskog kadra budućih generacija.

Akademik Zukorlić pozvao na nadzor visokog obrazovanja, ukazujući na u akreditacionim tijelima sjede ljudi koji su u direktnom sukobu interesa.

– Sa druge strane obrazovanje nakon što smo ušli u neku vrstu tržišnog oblika konkurentosti na polju visokog obrazovanja, nakon što imamo i obavezu akreditiranja univerziteta, to se koncentriše veoma ozbiljan interes. Zato je potrebno da ne dopustimo da nam visoko obrazovanje bude zona nedostupna za kontrolu. Jer se princip autonomije univerziteta koristi kao štit da se država ne miješa, a isti ti univerziteta koriste budžetska sredstva ove države. Gospodo narodni poslanici mi smo najviše nadzorno tijelo ove zemlje, svaki budžetski korisnik je predmetom i temom nadzora ove Skupštine, i to ne samo u načinu trošenja sredstva, već i u pogledu zakonitosti njihovog cjelokupnog ponašanja. Tu dolazi do zloupotrebe još jedne činjenice koja se pojavljuje u procesu akreditacije gdje zapravo struka odlučuje u stručnom aspektu u akreditovanju neke visokoškolske ustanove. Znate kada struka odlučuje u struci, to u načelu izgleda bajno jer su tu najstručniji ljudi, ali mi zaboravljamo da su ti najstručniji ljudi uposlenici nekih univerziteta i visokoškolskih ustanova, a to znači da su oni i dio nekog interesa. Ako ste vi profesor jednog univerziteta vi svakako imate interesnu relaciju sa svojim univerzitetom, a to znači da ugušite konkurenciju, i ukoliko ste u prilici da odlučujete o akreditaciji nekog univerziteta koji vam je konkurencija, vi upadate u izazov da li ćete se ponašati etički i korektno, ili ćete zloupotrijebiti svoju poziciju pa ipak djelovati shodno interesu sebe i svog univerziteta. Kada se sve ovo uzme u obzirom mi imamo siv sektor visokog obrazovanja i ako želimo da ga ozdravimo moramo imati drugačiji pristup.

Akademik Zukorlić se posebno osvrnuo na iskustvo korupcije i zloupotrebe obrazovanja u Novom Pazaru.

– Državni univerzitet u Novom Pazaru koji se namjerno zove državni, da bi se sakrila činjenica da je to najprivatniji univerzitet koji postoji u ovoj zemlji, kojim upravlja jedna porodica i jedna mala grupa ljudi i koji se ponašaju privatnije od bilo kog univerziteta. Korupcijske relacije, oligarhijske, porodične, nepotizam, dobijanje zvanje uz pomoć nekih okolnih fakulteta su tolike da ja ne želim da sudim o tome, ali izazivam sve inspekcijske službe neka provjere. Da ne govorim o tome da su milioni potrošeni za studentski dom koji je navodno izgrađen, ali koji nikada proradio nije. Dakle, ne pričamo o izgubljenim iglama, neko pričamo o studentskom domu, o studentima. Za deset minuta se može provjerite da li taj dom postoji i radi. Radi se o korupciji koja bruka sistem obrazovanja i koja bruka i samu državu. Da ne govorim da u Novom Pazaru lica bez kvalifikacija odlučuju ko će biti direktor, ko će biti profesor, ko zapošljava itd. To su direktni ataci, ne na obrazovanje, već na buduće generacije i to je neka vrsta ubijanja mladosti.