Home Vijesti Dr. Pramenković: Finansijski pomoći ženama ruralnih područja

Dr. Pramenković: Finansijski pomoći ženama ruralnih područja

148
0

Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja dr. Misala Pramenković u Skupštini Republike Srbije govorila je o donošenja Zakona o socijalnoj karti, naglašavajući da je to pitanje jako značajno.

Ono što bi trebale biti pozitivne refleksije ovog Zakona jeste pokušaj sprečavanja zloupotrebe u pogledu dodjeljivanja socijane pomoći onima koji možda ne zaslužuju bilo koji vid socijalne pomoći a zapravo ostvaruju na neki način tu pomoć, naglašava narodna poslanica Pramenković.

“Jedinstvena elektronska baza podataka će dovesti do toga da se ima precizan i jasan uvid u socijalnu strukturu stanovništva i u toj bazi podataka će biti objedinjeni i obuhvaćeni svi oni kojima je potrebna određena vrsta pomoći i podrške, na taj način, nadamo se da njihovo pravo neće biti uskraćeno. Centri za socijalni rad su ustanove koje se nikako ne bi smjele zloupotrebljavati ni na koji način, međutim, činjenica je da se to dešava. Sa područja Sandžaka, konkretno gradova i opština stalno ukazujemo na flagrantno kršenje Zakona u pogledu određenih stavki ili kršenja prava građana koje se dešava od aktuelne vlasti, odnosno režima koji su na vlasti u gradovima Sandžaka već nekoliko decenija.”

Podsjetila na izvještaj Državna revizorska institucija koja je pregledajući izvještaj o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar za 2019. godinu uočila niz nepravilnosti.

“Jasno se iznosi podatak da je 1,7 miliona dinara isplaćeno na ime jednokratne novčane pomoći ali bez potpune i ažurne dokumentacije. Kaže se dalje da je Centar novac isplaćivao bez donošenja rješenja o ostvarivanju prava, već na osnovu određenih spiskova koji su dostavljani od strane gradonačelnika, članova Gradskog vijeća ali i članova Gradske uprave. Dakle, donošenjem ovog Zakona neće se moći raditi po principu kako se do sada radilo dostavljanjem spiskova jer je upitno ko se nalazio na tim spiskovima, da li su to kategorije lica kojima je pomoć potrebna ili su po nekom drugom osnovu dolazili do određenih privilegija. Opština Tutin o kojoj smo i danas dosta toga čuli a koja prednjači u negativnom kontekstu u pogledu kršenja prava i diskriminacije građana koji ne pripadaju političkoj opciji koja je na vlasti, konkretno stanovnici Donje Pešteri, stanovnici tog područja, veći dio njih koji pripadaju političkoj opciji koja je na vlasti, koriste socijalnu novčanu pomoć a na to ne bi imali pravo. Sa druge strane veliki broj građana ostaje uskraćen za tu istu pomoć. Kršenje prava građana ide dotle da svaka moguća akcija je stranački obojena, ukoliko niste pripadnik SDA Sandžaka, neće vam se očistiti put do vaše kuće, već će se samo ići prema aktivistima koji pripadaju određenoj političkoj opciji.”

Dodaje da bi se sa nivoa države dodatno trebala skrenuti pažnja na određene osjetljive kategorije društva.

“Prevashodno mislim na pitanje finansijske pomoći ženama i to posebno ženama ruralnih područja, ženama na selu koje su u daleko podređenijem položaju nego što su žene u gradskim sredinama. Sa druge strane zaštita prava i afirmacija prava djeteta, posebno prava djevojčica, pitanje samohranih roditelja, pitanje alimentacije koje smo spominjali u toku zasijedanja, socijalna održivost i generalno ekonomska moć porodica gdje jedan roditelj hrani i izdržava porodicu, a vjerovatno alimentacija se samo u malom broju slučajeva isplačuje redovno, to je jako značajno pitanje i na ta pitanja bi ubuduće trebalo dodatno obratiti pažnju i povesti računa.”

Izvor: SANA