Nikšić: Novi Pazar bez rodno odgovorno budžetiranja

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Narodni poslanica Stranke pravde i pomirenja Jasmina Nikšić govoreći o budžetu za 2021. godinu ukazala da se veliki dio sredstava troši na usluge po ugovoru koje nisu definisane. Također ukazala na propuste kada su prioriteti u pitanju. Upitala i za rodno odgovorno budžetiranje.

– Da li je prilikom izrade budžeta za 2021. godinu konsultnovan Savjet za rodnu ravnopravnost? Analizom budžeta smo uvidjeli da su određena davanja koja se tiču žena u određenim preduzećima i organizacijama koje finasira Grad neznatno su uvećana. Dakle, da konkretizujem pitanje: Da li imamo mišljenje ili prijedlog Savjeta za rodnu ravnopravnost po pitanju budžeta za 2021. godinu. Konstantno se provlači riječ transparentnost, ali ja kao odbornica se ne osjećam dovoljno informisano, kako onda možemo očekivati da nam građani budu informisani. Imamo budžet gdje je analitika jako štura i iz kojeg ne možemo da zaključimo zašta konrektno ide budžetski novac. U cjelokupnom budžetu usluge po ugovoru iznose 233 miliona dinara, važno je zbog javnosti napomnuti da u usluge po ugovoru ne ulaze sledeće stavke: stalni troškovi, javni prijevoz, troškovi specijalizovanih usluga, tekuće popravke, održavanja, materijal. Postavljam pitanje koje to usluge ulaze u usluge po ugovoru? Ono što smatram da je problem ovog budžeta jeste lista prioriteta. Za kulturu i informisanje je izdvojeno 235 miliona dinara, što je pohvalno. Međutim, ako ovaj iznos uporedimo sa iznosom da se za zaštitu životne sredine izdvaja 10 miliona, da se za poljoprivredu izdvaja 15 miliona dinara. Ona se trebamo zapitati da li je opravdano da udišemo zagađen vazduh, ali da zato imamo redovno predstave i ostalo. Kažem dobro je izdvajati za kulturu, ali treba postaviti prioritete kakav ćemo vazduh udisati, od čega ćemo živjeti, a da li ćemo biti kulturni ili ne svakako ne zavisi od opredeljenog budžeta.

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img