Gradonačelnik određivao kome će Socijalno isplaćivati novčanu pomoć

- Advertisement -spot_img

Čitano

Možda vas zanima

Izvještaj Državne revizorske institucije pokazao da je Centar za socijalni rad u Novom Pazaru nezakonito sklapao javne nabavke, kao i da je jednokratnu novčane pomoć isplaćivao samo osnovu spiskova koje su mu dostavljali gradonačelnik Novog Pazara i Gradsko vijeće.

Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju rada Centar za socijalni u 2019. godini otkrila da je Centar izvršio rashode za jednokratne novčane pomoći najmanje u iznosu od 1,7 miliona dinara bez donijetog rešenja o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, zatim izvršio isplate drugih prava u iznosu od 382 hiljade dinara na osnovu donijetih rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći, također Centar  nema ažurnu i pouzdanu evidenciju o isplatama jednokratne novčane pomoći.

– Centar za socijalni rad Novi Pazar je vršio isplatu jednokratne novčane pomoći bez donijetog rešenja o ostvarivanju prava, samo na osnovu spiskova dostavljenih od strane Grada Novog Pazara, zaključka Gradskog veća Novog Pazara i rješenja Gradonačelnika Novog Pazara, stoji u Izvještaju DRI.

Nezakonite javne nabavke

Centar za socijalni rad Novi Pazar je je dodijelio i zaključio ugovore o javnoj nabavci najmanje u iznosu od 3,1 milion dinara ponuđačima koji nisu dokazali da ispunjavaju obavezne i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke. Također Centar je zaključio ugovore koji se izvršavaju u dvije budžetske godine bez propisane odredbe o razgraničenju rashoda.

U izvještaju DRI navodi se da je Centar sa kompanijom “Prenča” zaključio ugovor o postavljanju ograde oko te ustanove vrijedan blizu 1.779.124 miliona dinara (15.000 eura), iako je bio dužan da ponudu te firme odbije kao neprihvatljivu.

Revizor je utvrdio da ponuđač nije ispunjavao uslove propisane tenderskom dokumentacijom u vidu kadrovskih kapaciteta, kao i da Centru nisu dostavljeni dokazi da pravno lice nije kažnjavano i da njihov zakonski zastupnik nije osuđivan.

Za dobijanje istog posla konkurisala je i firma iz Lazarevca, ali je njihova ponuda odbijena jer je dostavljena 26 minuta nakon isteka roka.

Do kršenja Zakona o javnim nabavkama došlo je i prilikom nabavke hrane, odnosno mesa i mesnih proizvoda i ribe u vrijednosti od milion i 300 hiljada dinara.

Revizijom je utvrđeno i da Centar nije vršio izmjenu konkursne dokumentacije kada je to bilo neophodno, nije organizovao sistematsko praćenje izvršenja ugovora, te je preuzeo obaveze za nabavku dobara i usluga najmanje u iznosu od 891 hiljade dinara preko vrijednosti zaključenih ugovora u postupku javne nabavke.

Cijeli izvještaj pročitajte na linku: 2020-3-Centar za socijalni rad Novi Pazar (1).

 

 

 

- Advertisement -spot_img

Najnovije

spot_img
spot_img
spot_img