Home Vijesti Dr. Pramenković u Skupštini Srbije uputila zahtjev da se pomogne Pešterskim poljoprivrednicima...

Dr. Pramenković u Skupštini Srbije uputila zahtjev da se pomogne Pešterskim poljoprivrednicima i stočarima

275
0

U Narodnoj Skupštini Republikje Srbije raspravljalo se o jako važnom setu zakona iz oblasti ekonomske stabilnosti zemlje.

Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja dr. Misala Pramenković govorila je o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, naglašavajući da ti zakoni o vode fiskalnoj konsolidaciji zemlje.

„Pohvalila bih činjenicu pojednostavljenja komunikacije između organa poreske uprave kao i poreskih obveznika, jako je značajna mogućnost elektronske komunikacije u tom pogledu i to je nešto što će dovesti do efikasnijeg rada, kako samih poreskih organa tako je i velika olakšica u pogledu poreskih obveznika. Sa druge strane država mora imati obzira prema svojim građanima kroz različite programe poreskih olakšica koje bi u ovim momentima ekonomske krize izazvane pandemijom kovida19, koja pogađa sve grane privrede, jako bila značajna samim privrednicima. Mi smo iz SPP više puta i isticali značaj pomoći selima kroz mogućnost smanjenja poreza ili čak oslobađanja poreza za sela koja su na nadmorskoj visini većoj od 600 metara, to bi bilo jako značajno i u ovom momentu u vidu.”

Dr. Pramenković je istakla da ova kriza pogađa sve grane privrede, naglašavajući problem sa kojim se suočavaju stanovnici Pešterske visoravni.

„Imaju veliki problem a samim tim i svi ostali poljoprivrednici i stočari u Srbiji se sigurno susreću sa tim problemom a to je nemogućnost prodaje stoke. Usljed slabe potražnje, jako niske maloprodajne cijene, njihove mogućnosti su jako ograničene i dolazimo u rizik da se uzalud protraći sav njihov trud i višegodišnje zalaganje u smislu podizanja vlastitog domaćinstva, u tom smislu bi pomoć i sluh države u pogledu određenih satisfakcija bila jako značajna. Ta pomoć bi puno značila i drugim granama privede, ugostiteljima i ostalim granama koje su jako značajne.“

Ovim setom zakona veće ingerencije prenose se i na lokalne samouprave, što je jako značajno u pogledu naplate samog poreza.

„Ono na šta bih ja željela ukazati jeste činjenica i potreba da se sa državnog nivoa kroz institucije sistema povede računa i kontroliše svako trošenje budžetskih sredstava jer činjenica je da su lokalne samouprave, posebno one koje su dodatno nerazvijene, kakve su recimo sandžačke općine, u potrebi za investicijama, za sredstvima a ukoliko dođe do različitih malverzacija i različitih zloupotreba položaja, dodatno svakako može opteretiti same građane a i sami budžet kako lokalne samouprave tako i državni budžet. Mi smo nažalost u sednicama iza nas imali činjenicu da smo svedočili brojnim zloupotrebama ili optužbama za postojanje sumnje na zloupotrebe upravo službenih položaja i određenih ovlasti od strane visokih funkcionera lokalne samouprave u Novom Pazaru, pozdravljamo takav jedan čin i akciju od strane državnih organa i ukazujemo na to da se taj vid borbe protiv korupcije mora sprovesti od samog vrha države pa dalje prema lokalnim samoupravama.

Na taj način će finansijsko stanje i ekonomska stabilnost doći do izražaja a sa druge strane spriječit će se zloupotrebe svake vrste, zaključila je dr. Misala Pramenković