Home Vijesti Sudovi prebacuju milion predmeta izvršiteljima

Sudovi prebacuju milion predmeta izvršiteljima

300
0

Sudovi prebacuju milion predmeta izvršiteljima. Naplaćivat će i dugove stare dvije decenije. Na teret neplatiša idu i kamate, uz koje je zaduženje i do 20 puta veće. Povjerioci su, prema izvještajima svake godine podnosili novi prijedlog da bi spriječili zastaru. Na udaru su oni koji duguju za Infostan, vodu, grijanje, parkiranje, tv pretplatu.

 

Da se prebacimo na lokal, ovdje u sandžačkim gradovima lokalne komunalne institucije mislim da tu neće biti situacija da se nekome naplati smeće unazad 20 godina zato što su prosto ta potraživanja zastarjela jer nisu na vrijeme slate opomene. Tamo gdje slata opomena ili prijedlog za izvršenje ili neki drugi pravni lijek takve osobe svakako ovog novog naplaćivanja dugova treba da se plaše. S druge strane, postoje i potraživanja koja nađi privrednici imaju od brojnih drugih preduzeća ttako da ovakav jedan vid efektivnije naplate sigurno će ići u pozitivnijem smjeru za same privrednike. Dešava se u privrednom sistemu pogotovo našem, da neko posluje s tom intencijom da ne plati potraživanja, odnosno robu ili uslugu koju je kupio. Tako da pojava jednog ovakvog rigidnijeg sistema naplaćivanja bit će dobra i za sam privredni sektor koji se može nadati boljoj, efikasnijoj naplati, kaže Dženis Bajramović ekonomski analitičar