Home Vijesti Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović o Prijedlogu zakona o ministarstvima

Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović o Prijedlogu zakona o ministarstvima

445
0

Skupština Srbije počela je novu sednicu, a na dnevnom redu je Prijedlog zakona o ministarstvim kojim je predviđeno da Vlada Srbije dobije još tri nova resora. Tri nova ministarstva za koje Stranka pravde i pomirenja smatra da su konzistentna njihovom programu koje su u prethodnom mandatu vrlo često potencirali, komentarisao je narodni poslanik SPP-a dr. Jahja Fehratović.

Minstarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni prijedlog prijeke je potreba svakog demokratskog društva, naročito društva koje je kulturološki, nacionalno i vjerski sastavljeno kao mozaik različitosti, kakvo je srbijansko društvo sa trećinom stanovništva koje ne pripada većinskom narodu i kao takvo je senzibilnije na različite izazove sa kojima se susrećemo, naglasio je narodni poslanik Fehratović.

„Ovdje ne mislimo samo na pripadnike naroda koji su zaokružili nacionalni idsentitet, brojčano su prisutniji i kulturno, nacionalno i vjerski sigurni u svom opredjeljenju jer imaju amtičnu državu koja svojim mehanizmima pospješuje i štiti njihov status u Republici Srbiji, na Bošnjake, Mađare, Albance, Hrvate, Rumune i druge, već i na one zajednice koje su manje vidjljive ili ispod radara usljed zakazivanja nekog od mehanizama zaštite njihovog opredjeljenja poput Roma, Aškalija, Makedonaca, Vlaha, Bugara, Slovaka i drugih manjih ili većih zajednica koje tradicionalno žive u RS-u. Zaštita i promocija njihovih prava od izuzetne je važnosti za cijelo društvo, naročito jer se nalazimo u predvorje priprema za predstojeći popis stanovništva na kome trebamo mogućiti svakom građaninu da slobodno, prema vlastitom ubjeđenju i osjećaju iskaže svoje identitetske osobenosti. Zato smo mi iz SPP-a kao predstavnici liste koju su pored Bošnjaka, podržali i pripadnici drugih nacionalnih zajednica i manjinskih naroda a posebno Roma, Aškalija, Goranaca, Makedonaca i Slovaka kao značajan dio pripadnika većinskog naroda i samim tim nas ovlastili da predstavljamo njihove interese u ovom Parlametnu, posebno zainteresirani za ovo ministarstvo koje će se prema definiciji baviti poštivanjem i zaštitom njihovih prava a naročito u aspektu implementacije zakonskih rješenja za koja smo u više navrata prije govorili da su većim dijelom kvalitetno koncipirani.“

On je naglasio da se u društvenom dijalogu nalazi jedno od suštinskih ideja politike Stranke pravde i pomirenja a to je neophodnost društvenog dijaloga kao mehanizma rješavanja nesporazuma među narodima Balkana koje nema alternativu.

„Formiranje ovog ministarstva smatramo dijelom zasluge našeg djelovanja i potenciranja na ovim vrijednostima koje trebaju činiti RS, mjestom susreta različitosti i tačkom spajanja međusobnih prožimanja i bogaćenja uz poštivanje svih posebnosti drugog i drugačijeg. Na isti način promatramo Ministarstvo za brigu o porodici i Ministarsto za brigu o selu jer su to dvije kategorije od kojih direktno zavisi opstanak ovog društva i države i to je ono na čemu su narodni poslanici SPP-a mnogo insistirali u prethodnom periodu a i mnogo toga inicirali i učinili, naročito u infrastrukturnom smislu otklanjanja nepravde prema Pešteru, jer se zahvaljujući našem angažmanu, angažmanu akademika Zukorlića ovih dana užurbano radi na završetku pešterske magistrale na koju se čekalo više od 70 godina što je jedan od ključnih preduvjeta ostanka u ovom najljepšem ali i najsurovijem za život, naročito u zimskom periodu, dijelu Sandžaka i RS-a. Naravno da to mora biti samo početak otklanjanja nepravdi gomilanih unazad i da upravo Ministarsto za selo mora uraditi puno kako bi se život u punom kapacitetu vratio u ovu i sve druge žile kucavice našeg društva. Da bi se sve to ostvarilo nisu dovoljna samo ova ministarstva, neophodan je cijeli sistem upravn vlasti koja će ubrzano raditi kako bi povratila život ne samo u našim selima, već i u gradovima jer su nam i gradovi ugroženi.“

Rekorderi smo i po smrtnosti od koronavirusa i to je na šta mi nećemo šutjeti i za šta smatramo da je neophodno da buduće ministarstvo potene lanac odgovornosti svih koji su učestvovali a mi kao narodni poslanici SPP-a razmišljamo i o tome da pokrenemo anketni odbor koji će se baviti ovim pitanjem, zaključio je narodni poslanik dr. Jahja Fehratović.