Home Vijesti Akademik Zukorlić: Važnost funkcije ovisi o tome ko je i kako obnaša

Akademik Zukorlić: Važnost funkcije ovisi o tome ko je i kako obnaša

267
0

Potpredsjednik Skupštine Srbije akademik Muamer Zukorlić bio je gost jutarnjeg programa Prve televizije. On je naglasio da su prethodne četiri godine bile poprilično teške, ali da je uprkos svemu tome Stranka pravde i pomirenja uspjela i napredovala, što su pokazali i izborni rezultati.

– Sada nakon prilično teške četiri godine, s obzirom na sve te specifičnosti koje dolaze sa mnom personalno, a osim toga i koje dolaze sa činjenicom da dolazim iz manjinskog naroda, u ovom slučaju bošnjačkog, da potenciram politiku manjinskih zajednica što s obzirom na razna opterećenja od 90-tih, sukobe, zločine, predstavlja jedan balans i nimalo nije lahko doći sa te pozicije a pogotovo ako ste i po profile ličnosti neko ko je po prirodi naglašeno dostojanstven, naglašeno kredibilan, neko ko želi da uvijek stane iza svog mišjenja što u politici bar ovoj ovdje balkanskoj, nije baš tako profitabilno, da ne kažem pohvalno. Kada sve to imate u obzir to nisu bile lake četiri godine jer sa tako malim političkim potencijalom, sa dva narodna poslanika u 250, održati se kredibilnim je bilo veoma teško. S jedne strane imate jednu veoma jaku vladajuću strukturu koja sve svoje partnere uglavnom proguta, a sa druge strane imate jednu šaku opozicije koja se nije dobro snalazila i koja u tom svom snalaženju je zauzela neki stav da je uvijek protiv, da uvijek napada i vi ste onda u problemu kome se god priklonite ili pridružite, na neki način gubite taj svoj subjektivitet, a ja ne želim ni personalno, ni politički dati prednost nekom političkom interesu, pogotovo ne ličnom ili partijskom u odnosu na politički individualitet i stranački i pojedinačno. Tako da kada se sve to uzme u obzir, to nisu bile lake četiri godine, ali mislim da smo možda jedina stranka koja je uspjela, što su pokazali i ovi izborni rezultati gdje smo uvećali politički rezultat na polju narodnih poslanika za 100%, imali smo 2 narodna poslanika, sada imamo 4 narodna poslanika, i dalje to nije broj s kojim se može ostvarivati politički rezultat pritiskom već prosto kvalitetom, što smo činili i ranije.

Zukorlić naglasio da je njegova funkcija u novom sazivu paralmenta ”simbolička”, ali da ima svoju težinu i da je vidi kao šansu da doprinese kvalitetu rada Skupštine.

– Ova funkcija je simbolička u pogledu cilja, ali svaka funkcija je važna, a njena stvarna važnost zavisiće prije svega od toga ko je i kako obavlja. Mislim da ona poprima jednu novu dimenziju upravo iz tog razloga, rekao je Zukorlić.

Dodao je da je iznenađen kako je ođeknula vest o njegovom izboru za potpredsednika Skupštine i da je dobio čestitke sa svih strana, iz Afrike, Azije, sa istoka i zapada.

Zukorlić smatra da je njegovo imenovanje za jednog od šest potpredsjednika Skupštine od obostranog interesa i za SPP i za parlament, te dodaje da ga stranka predložila za to mjesto smatrajući da treba da svoj ”najjači ulog” čime je, kako kaže, poslala poruku da želi da doprinese kvalitetu rada parlamenta.

– To je sada jako važno, pogotovo u ograničavajućim okolnostima i s obzirom na strukturu parlamenta kada nema heterogene slike u smislu jake vlasti i jake opozicije. Tako da će kvalitet parlamenta morati da se dokazuje na drugi način, a jedan je personalni kvalitet članova parlamenta, posebno rukovodstva. Ono što je kuriozitet mog parlamentarnog rada je nešto što je obogatilo, oplemenilo sam parlamentarni život u Republici Srbiji i mojim personalnim ulaskom u Narodnu skupštinu je zapravo to što sam ponudio jedan novi koncept, koncept u kome će duhvnost i znanje biti potencijal kvalitetne politike, ono što je u sekularnom društvu neprihvatljivo jeste da se vjerski i politički sistemi miješaju, to sekularnost podrazumijeva da bude odvojeno, ali sve napredne kulture na zapadu koje su na polju sloboda pa i same demokracije napredovale, one se nisu odrekle duhovnosti kao potencijala, možda osim Francuske, što smatram da je velika manjkavost. Prema tome to je ono što je novina, pogotovo što Srbija ako pratimo i politički scenu, političke opcije koje su ultrabezbožničke ne mogu da zažive u Srbiji, Srbija ima svoj potencijal i duhovni i tradicionalno-duhovni u kome samo one stranke ili one političke strukture koje uvažavaju taj duhovno-tradicionalni potencijal mogu imati jednu stabilnost i dugoročni opstanak.

Nalgasio je da se ime stranke ne daje u duhu vjetra dnevne politike, već da ona odražava ideologou i jednu primarnu orijentaciju.

– Mi imamo vrlo jasnu ideologiju, to su dvije vrijednosti, pravda i pomirenje koje smatramo ne samo da su bitne za našu stranku i našu zajednicu već su one bitne strateški za sve građane ove zemlje. Mi smo se odlučili za taj iskorak tada kada smo i preimenovali stranku iz imena Bošnjačka demokratska zajednica u ime Stranka pravde i pomirenja, upravo rizikujući da gubeći na neki način u formalnom smislu tu etno-nacionalnu odrednicu, možda izgubimo i neke glasove. Mnogi su čak mislili da će se to desiti, nije se desilo, ljudi su prepoznali, primarno iz bošnjačke zajednice ali i iz drugih manjinskih zajednica, ali isto tako i mnogi iz srpske zajednice i meni je to velika satisfakcija. Evo sada mi smo jedina stranka koja je bez poluga vlasti uvećala rezultat onako kako sam kazao prema tome ja vjerujem da ovo jeste teži put, kada imate orijentaciju bez nacionalizma, bez šovinizma, to je teži put, danas je mnogo lakše dobiti glasove na šovinizmu i tako dalje.