Home Vijesti NZS Novi Pazar obustavlja rad sa strankama

NZS Novi Pazar obustavlja rad sa strankama

267
0

Na osnovu mjera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja od 16. marta 2020. godine obavještavamo Vas da se počev od 17.3.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje obustavlja neposredan rad sa strankama.

Neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja.

Molimo sve poslodavce koji podnose zahtjev za izdavanje / produženje radne dozvole da ga upute elektronskim putem na mejl adrese filijala, u skladu sa obavještenjem koje se nalazi na veb sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku „dokumenti / dozvole za rad“.

Takođe molimo sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije – telefon, mejl i drugo.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ www.nsz.gov.rs i na ullaznim vratima svake filijale.

O svim promjenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost.