Home Rubrike Vijesti Dr. Zukorlić o zloupotrebi Katastra – Imovina Islamske zajednice uknjižena na paravjersku...

Dr. Zukorlić o zloupotrebi Katastra – Imovina Islamske zajednice uknjižena na paravjersku tvorevinu

664

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja, narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić govoreći o Prijedlogu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ukazao na probleme vezane za ovaj Zakon a sa kojima se susreću na terenu. Istakao na zloupotrebu gdje je imovina Islamske zajednice u Srbiji uknjižena na novonastalu paravjersku tvorevinu.

– Posebno na području Tutina i Novog Pazara proteklih godina smo imali veoma izražena kršenja ovoga Zakona u praksi i to ne samo u nekim uobičajenim predmetima već nažalost i u slučaju imovine Islamske zajednice, naglašavam da je to posebno važno pogotovo što danima imamo prilike slušati i gledati sve ono što se dešava u Crnoj Gori, vidimo koliko je osjetljivo pitanje vezano za vjeru a pogotovo pitanje vezano za imovinu vjerskih zajednica i crkava. Na području Sjenice imamo spregu činovnika katastra sa opštinskim vlastima i određenim kriminalnim i drugim interesnim strukturama koje su imovinu IZ-e uknjižili na novonastalu paravjersku tvorevinu koja sebe naziva Islamskom zajednicom Srbije i bez ikakvih zakonksih posljedica, nažalost to što su učinili i dalje je na snazi.

Naglasio da je to nedopustivo, prije svega sa aspekta ovog Zakona ali i sa aspekta političkog stava svih onih koji imaju dominantnu ulogu u ovoj zemlji.

– Sve su to posljedice ponašanja prethodnih Vlada koje su se tada odlučile obračunati sa legalnom, tradicionalnom Islamskom zajednicom koja im nije bila po volji kao i čelnici ove zajednice, međutim ozbiljna država ne može da naslijeđene probleme ignoriše time što ćemo ih knjižiti samo prethodnim vladama, prethodne vlade su već kažnjene, one su smijenjene, građani su ih kaznili i naravno za krivične odgovornosti još nije kasno ali ova vlast bi se morala suočiti sa ponašanjima prethodnih vlasti po ovom pitanju jer nije u interesu ove zemlje, kao što nije u skladu sa Ustavom, ni sa zakonima da bilo koji dio ove zemlje a posebno bilo koji građani, bilo koja grupa građana koji pripadaju drugoj nacionalnoj zajednici, drugoj vjerskoj zajednici, na bilo koji način budu zapostavljani a pogotovo budu diskriminisani.

Istakao da još uvijek postoje posljedice onoga što se desilo Islamskoj zajednici 2007. godine.

– Evo sada navodim ovaj primjer gdje je i služba katastra, najznačajnije u Sjenici, potom u Tutinu a imamo i neke druge primjere, zloupotrebljena u obračunu sa Islamskom zajednicom gdje je islamskoj zajednici oteta određena imovina, siguran sam da to u perspektivi ne može opstati ni po Zakonu ali isto tako vjerujem da ni ova politička struktura ne može i neće da se saglasi sa time ali ni bilo koja druga koja neće da prihvati ono što smo do sada imali na sceni. Imali smo ovdje iz Beograda određene političke stavove koji su glasili za prostor Sandžaka, što gore, to bolje, ma nek tamo rade u Tutinu i Sjenici šta god hoće, ma nek povade oči, ma šta nas briga to je njihov problem i tako dalje. Ne može ozbiljna kuća ignorisati požar u nekom njenom dijelo, bolest u nekom dijelu, ako boli prst, glava ne može biti mirna.

Na izlaganje dr. Zukorlića reagovala narodni poslanik Katarina Rakić, predlagač Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

– Ja i vas kao i prethodne govornike želim da pozovem da sve to što ste izgovorili, sve sumnje koje imate, prijavite jer nije dovoljno samo da govorimo o tome da smo negdje nešto čuli, tako nećemo riješiti problem. Ja sam dobila informaciju od direktora katastra u ovom trenutku da ne postoji nijedan postupak koji se vodi niti protiv jednog načelnika katastra u Srbiji, niti protiv jednog službenika u Srbiji. Mi ne možemo riješiti problem a da ne postoji prijava. Pišite našem Odboru za prostorno planiranje saobraćaja, infrastrukture i telekomunikacije, Odbor će dati podršku da se svaki slučaj koji upravo ovako navodite, riješi, ionako imamo malo ljudi u katastru, evidentno je da ne rade dobro zato što ih i nema dovoljno a i tih malo što ima ako rade kako ne treba, dajte da nešto mijenjamo. Rekli ste da je došlo do greške prilikom uknjižbe, tako nešto se također odmah može ispraviti, isti postupak, tražite poništaj rješenja na koje sumnjate da je greškom uknjiženo, isto pošaljite direktno na drugi stepen, pošaljite Odboru, dajte da pričamo sa konkretnim prijavama o tome, da ne pričamo samo na ovakav način a da ne rešavamo stvari, upravo ono što ste i rekli na početku, džaba mi donosimo dobre Zakone ako se oni ne budu sprovodili i ako se ne bude radilo po njima, hajmo da to upravo i uradimo, da dokažemo da ova skupština radi drugačije. To što ste rekli napišite, tražite poništaj toga rješenja što ste naveli da je greškom ili kriminalno uknjiženo pa da razmotrimo o čemu se radi.

Narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić ukazao na krivične postupke koji su vođeni protiv pojedinaca u Katastru u Novom Pazaru ali koji još uvijek nisu dobili svoj epilog. Pohvalio spremnost za rješavanje problema.

– Ovdje kod sebe imam dokument od 20. februara 2018. godine, u pitanju je krivična prijava. Dobili smo informaciju od Poreske uprave da je krivična prijava podnijeta vezano za Katastar u Novom Pazaru a za zloupotrebe i falsifikate koji su urađeni za udaljenost kockarnica od obrazovnih ustanova. Dakle, ovdje imamo ovaj dokument a siguran sam da imamo sliče prijave vezano i za temu koju sam pomenuo za Tutin i Sjenicu, ali ću se pobrinuti da dođem do samih dokumenata jer su se meni obratili iz IZ-e ukazavši mi na ovaj problem. Slažem se da  imamo nasleđene probleme, ja sam samo neke pomenuo. Imaće poslanike SPP-a kao partnere u ovome jer mi sebe doživljavamo kao posrednike između građana, Parlamenta ali isto tako i izvršne vlasti. Mi smo ovdje da političku volju zajednički pretvorimo u zakonske propise koji će zaštiti građane.

Previous articleDr. Fehratović o propustima u radu Katastra na području Sandžaka – Duple prodaje, lažni vlasnici, falsifikovanje rješenja
Next articleDekan FIS-a na konferenciji Rabite u Ženevi