Home Rubrike Vijesti Dr. Zukorlić o REM-u, RTS-u i problemima sa električnom energijom u Sandžaku

Dr. Zukorlić o REM-u, RTS-u i problemima sa električnom energijom u Sandžaku

792

Narodni poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) za 2020. i o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku za 2019. i 2020. godinu. Narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić kazao da svakako treba dati podršku sektoru medija i sektoru energetike i kroz finansijske planove i razumijevanje njihovih potreba, iako imamo određene probleme sa kojima se suočavamo.

– Što se tiče REM-a naša iskustva iz proteklih godina nisu dobra i mislim da se na to treba fokusirati u neposrednoj budućnosti, posebno kada su u pitanju bile određene medijske zloupotrebe vezane za izbore. Mi smo u više navrata reagirali prema REM-u, međutim ili smo imali neodgovaranje i nereagovanje, ponekad neka općenita reagovanja koja su bila besmislena i nesvrsishodna.

– Što se tiče Javnog servisa o tome smo više puta govorili. Ne možemo se pomiriti sa tim da ova tema bude prevaziđena kao što se ne možemo pomiriti sa tim da je pitanje Javnog servisa tema aktuelna samo na relaciji vlasti i opozicije jer ta tema na neki način zasijeni sve druge. Ja se ne slažem sa onima koji tvrde da  je problem RTS-a vezan za politički uticaj sa strane vlasti, bilo to sa strane vlasti ili od strane bilo kog drugog političkog faktora. Meni to izgleda kao neka vrsta feudalnog akcionarskog društva. Tamo ko je šta uhvatio od urednika i od moćnika unutar Javnoga servisa on suvereno vlada svojim dijelom. On poziva koga hoće, ignoriše koga hoće i sa pozicije bošnjačke nacionalne zajednice mi imamo uveliko zamjerke i zbog upornog odbijanja da se uvaže Ustavnom zagarantovana prava bošnjačke zajednice u pogled zastupljenosti na medijima i kroz jezik i kroz emisije koje bi bile opredeljene prema predstavljanju bošnjačke kulutre.

Dr. Zukorlić govorio i problemima u sektoru energetike na prostor Sandžaka, ukazavši da brojne probleme sa kojima se stanovništvo suočava.

– Imamo temu trafostanice u Tutinu koja se rješava još od 80-tih godina. Prosto, ne rješavanje tog problema dovodi u pitanje cjelokupni sistem elektrosnabdijevanja u Tutinu a što ugrožava i novopazarski elektrosistem. Istina, konačno imamo dobru vijest da se krenulo u realizaciju tog projekta. SPP je direktno sudjelovala u rješavanju imovinsko-pravnih problema vezano za lokaciju i to je jedna dobra vijest. Neka i za Tutin ima neka dobra vijest, obzirom da smo tamo imali vladavinu SDA zadnjih 20 godina, onda u tom slučaju građanima očito nije trebala ni voda a ni dobra struja jer su imali SDA. Pošto sada imamo raspad SDA u Tutinu i šire na području Sandžaka, onda ćemo biti obavezni u zamjenu za SDA obezbjediti građanima struju i vodu i u tome ćemo aktivno sudjelovati.

On se osvrnuo i na problem sa elektro mrežom u industrijskoj zoni u Novom Pazaru.

– Tamo imamo neefikasno rješavanje problema koji su zatečeni. Obzirom da smo nekada imali industrijsku zonu sa nekoliko velikih privrednih subjekata, sada su tu nastanjeni razni drugi privredni subjekti, tako da imamo slučaj da je na jednom brojilu prikačeno desetine različitih privrednih subjekata i ukoliko jedan ili neki od njih ne plaćaju struju, struja se isključuje svim ostalima. To je neprihvatljivo za bilo koga a posebno sada u 21. vijeku. Zato insistiram da EPS pristupi rješavanju ovih problema aktivnije. Općenito na tom prostoru imamo kašnjenje u uspostavljaju vitalne mreže elektrodistribucije i jako je važno posvetiti se tome a mi ćemo kao politički subjekt biti konstruktivan partner i nastojati da pomognemo koliko je moguće.

 

Previous articleRealizirana humanitarna akcija “Mladi za mlade” u Loznici
Next articleDr. Fehratović: Da REM bude snažan i nepristrasan mehanizam zaštite prava građana