Home Vijesti Nema plaćanja takse za izgubljenu ili ukradenu ličnu kartu

Nema plaćanja takse za izgubljenu ili ukradenu ličnu kartu

1579
0

Vlada Srbije utvrdila je na sjednici Prijedlog zakona o ličnim kartama, gdje je jedna od važnijih izmijena za sve građane Srbije da ukoliko izgube ili im neko ukrade ličnu kartu – više neće plaćati taksu za oglašavanje u Službenom glasniku Republike Srbije.

 

MUP će rješenje o proglašenju lične karte nevažećom, oglasiti na svojoj zvaničnoj veb prezentaciji. Prethodno se u ovakvim situacijama dešavalo da se osoba koje je na bilo koji način izgubila ličnu kartujavi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mjestu svog prebivališta, koje će je potom rješenjem proglasiti nevažećom.

 

Lična karta koja je na ovaj način proglašena nevažećom, oglašavala se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Građanin bi tek nakon izmirenja obaveza, bio u mogućnosti podnijeti zahtjev za izdavanje nove lične karte.

 

Da podsjetimo, vađenje nove lične karte, nakon nestanka, koštalo je mnogo više nego vađenje lične karte koja je istekla. U slučaju nestanka, trošak je iznosio 3.553 dinara, a u slučaju isteka 1.155 dinara.

 

Ova novina još ne podrazumijeva pasoš, koji ukoliko se prvi put vadi ili je stari istekao, novi se plaća 3.600. međutim, ukoliko pasoš bude izgubljen cijena novog je 5.198 dinara.