Home Vijesti Dr. Fehratović o izboru novih članova REM-a

Dr. Fehratović o izboru novih članova REM-a

302
0

Narodni poslanici su u Skupštini R. Srbije raspravljali o izboru novih članova Regulatornog tijela za elektronske medije.
Dr. Fehratović kaže da polifonični diskusi koji se čuju povodom ove rasprave govore da različite vrste dijaloga koji imaju jedan zajednički cilj.

“Cilj je da se dogodi i završi ono što je bio formalan razlog onima koji su smatrali da ne treba da izađu na izbore. Sa druge strane, poslanici stranke Pravde i pomirenja će podržati izbor članova REM-a. Kao i svi ostali, imamo zamjerke na dosadašnje rad REM-a. Zamjerke su te da rad nije bio profesionalan do kraja i nije vršio i radio svoj posao. Najdrastičniji primjer jeste primjer RTS-a, koji je sebe stavio iznad zakona, ustava i odlučio suprotno i zakonu i ustavu uvažava jedan narod, nacionalnu zajednicu, njegov jezik i njegovu kulturu. To je nešto što mi, kao bošnjaci, nećemo dozvoliti niti ćemo biti dio jednog takvog koncepta jer smatramo da su i ustav i zakon donošeni upravo da bi se štitila prava svih građana R. Srbije a i pripadnika nacionanih manjina”.

Sa druge strane, kako kaže dr. Fehratović, REM u predhodnom periodu u izbornim procesima nije reagirao kako je trebao reagirati kada su u pitanju nacionalni mediji.

“Kada su u pitanju okružni, regionalni, lokalni mediji koji su pod njegovom ingerencijom. Zaista smo više puta bili u prilici da se obraćamo REM-u, za veliki broj brutalnih medijskih kampanja a koje su sprovođene na lokalnim, regionalnim, okružnim medijima a protiv predstavnika političkih partija koji nisu bili dio lokalne vlasti. Svakog puta, zato što su određene političke partije imale uticaj u REM-u, dobijemo negativan odgovor, u smislu odgovornosti onih koji su zloupotrebljavali zakon. Jednostavno, sve one koji nisu isto mišljenici njihovih političkih šefova, najbrutalnije napadaju, udaraju na čast, porodicu, dostojanstvo svakog političkog protivnika. Na taj način gube profesionalnost.

Očekivali smo da će REM, kao nezavisno tijelo, reagirati, upozoravati, sankcionisati one koje zloupotrebljavaju medijsku poziciju i profesiju. Međutim, kako dr. Fehratović ističe, REM nije nikada adekvatno reagovao i to je trajalo u kontinuitetu duži vremenski period.

“Sada se nadamo da će oni koji su predloženi, i oni koji će biti izabrani, biti mnogo odgovorniji u odnosu na svoje predhodnike. Kao i da će ovo tijelo zaista voditi računa da politički diskurs, političke kampanje ne budu svedene na taj nivo koji smo imali prilike u predhodnom periodu osjetimo na vlastitim kožama. Dajemo šansu REM-u, dajemo šansu tome da se dogode promjene na bolje u ovom medijskom sektoru. Hoćemo da vjerujemo da je ovo jedan od pomaka poštivanja onih pravila koja su zagarantovana i koja su konstruisana kako bi politički programi bili u onoj mjeri u medijima zastupljeni. Zato ćemo i u danu za glasanje podržati ove promjene ali i one kandidate za koje se uvjerimo da imaju najviše kompetencija i kredibilnosti da iznesu ove načelne uvjete a koje smo postavili. Najprije da budu nezavisni, nepristrasni ali i da podjednako tretiraju kako nacionalne medije tako i one lokalne tj. regionalne i okružne frekvencije”, završava dr. Fehratović.

SANA