Home Vijesti Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović: “Ne postoji islamski terorizam”

Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović: “Ne postoji islamski terorizam”

412
0

Narodni poslanik dr. Jahja Fehratović u Skupštini RS-a imao je u diskusiji primedbu što se u tekstu Strategije nacionalne bezbijednosti, koja je pred poslanicima, govori o islamskom radikalizmu a ne i o toj pojavi kod drugih religija.

„Ne postoji islamski radikalizam niti džihadizam, islam je čist od bilo kakvog ekstremizma i terorizma kao što je i svaka druga vjera čista, to su stvari određene vrste sekti upotrijebljeni i zloupotrijebljeni ljudi koji nemaju ni vjeru, ni naciju i muslimane one koji su dobro organizirani vjerujući tradicionalnim vjerskim zajednicama, vrijeđa kada se govori o tome da je to islamski radikalizam, ekstremizam ili terorizam, posebno ukoliko je to u strateškim dokumentima i kada se govori da se to izvozi na druga ratišta, ako je tako onda bi mogli da govorimo i o pravoslavnom ekstremizmu i terorizmu jer iz ove države su isto tako i pripadnici pravoslavlja kao teroristi odlazili na druga ratišta. Ja mislim da to nisu vjerujući ljudi ni muslimani ni pravoslavci jer su u suštini oni koji zloupotrebljavaju vjeru u takve svrhe“, kazao dr. Fehratović.

„Islamski fundametalizam je domaći termin koji se jednostavno koristi u svijetu i to je terminološka odrednica koja je kao takva jednostavno prepoznata. Ja apsolutno prihvatam i naravno da smatram kao i vi da ne može islam da bude teroristički ali oni koji praktikuju islam na taj način, to rade. Ne mogu da prihvatim da se govori o pravoslavnom fundametalizmu, ja još nisam čuo da je neki pripadnik pravoslavne vjere ušao u džamiju, digao se u vazduh i vikao, za hrista i sveto trojstvo. Nije se to desilo i to niko nije uradio, ja neću da sporim da možda postoji bilo kakav ludak ali nije zabilježen slučaj da postoji organizirana teroristička pravoslavna grupa koja će uraditi nešto loše, ne možemo da prihvatimo to izjednačavanje i ja sam siguran da vi kao obrazovan čovjek koji voli svoju religiju, ne može da prihvati islamsku državu, ne može da prihvati Kalifat u Raki. Oni koji su bili u Kalifatu, jesu bezbijednosna prijetnja više za vas nego na mene jer, kao što znate, oni se na prvom mestu obračunavaju sa muslimanima, pa onda kada dohvate hrišćane, eto i to vrlo rado, ali na prvom mestu to rade muslimanima.“, istakao Ministar Vulin.

„Kada sam govorio o onima koji su karakterizirani kao teroristi i idu na strana ratišta mislio sam na one koji odlaze u Ukrajinu, to je također bilo u medijima i to je nešto što može da bude ekvivalent . Naravno da ono što jeste ta tvorevina što ste vi spomenuli, što predstavljaju te vrijednosti ti koji su odlazili u Siriju nemaju nikakve veze sa islamom i to je ustvari nešto što je instrumentarij onih koji su ih proizveli da bi nanijeli najviše štete samim muslimanima i vjeruujućim ljudima, to je nšto što nije postojavalo na našim prostorima, što nije moglo da prođe sve dok nam nije instalirana ta vještačka podjela unutar IZ.“, naglasio dr. Fehratović.

Dr. Fehratović istakao da je Islamska zajednica u Srbiji trebala imati dio svojih imama u Vojsci RS-a.

„Kada sam govorio o vojsci mislio sam upravo na te imame koji dolaze iz tog dijela, koji nije tradicionalno iz islamske zajednice u Srbiji već pripada toj tvorevini koja je registrovana 2007. godine, dok je tradicionalna IZ u Srbiji ta koja bi trebala i koja je na kraju i proporcionalno ima odgovornost za najveći dio muslimana u ovoj državi, trebala imati dio svojih imama u vojsci RS-a, kao što je za svaku pohvalu ovaj mesdžid na VMA i na još nekim drugim mjestima.“, istakao dr. Fehratović.

„Što se tiče prava za pripadnike vojske koji se izjašnjavaju kao muslimani, za njih su obezbijeđena sva prava. Imaju mogućnost da klanjaju, da se hrane u skladu sa svojim verskim zakonom, da u svakoj kasarni gde ih ima odgovarajući broj imaju i imama i mesto gde mogu da vrše svoje verske obrede. Tu smo veoma odgovorni i ne bih voleo da se ovo sad pretvori u raspravu o terorizmu ili o religiji, ali moram da kažem – užas Islamske države nije zabilježen nigdje i ne može da se poredi sa bilo čim “, kazao ministar Vulin.

„Naravno da je ovdje također za nas ovo vrlo važno iz razloga što smo imali iskustvo da nam se nažalost te pojave instaliraju zahvaljujući bivšim režimima, zahvaljujući tome što je 20007. godine od strane tada Koštuničinoga režima pokušana da se napravi paravjerska tvorevina i da se razbije jedinstvo IZ-e i muslimana i zato smo mi nekoliko puta govorili ovdje pa i da u samoj vojsci kada su u pitanju vojni imami ne odražava se prava slika tradicinalne IZ-e“, zaključio dr. Fehratović.