Home Rubrike Vijesti Na IUNP-u potpisan sporazum sa Fakultetom za državne i evropske studije

Na IUNP-u potpisan sporazum sa Fakultetom za državne i evropske studije

1482

Na internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru potpisan je Sporazum o saradnji Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Fakultet za državne i evropske studije sa sjedištem u Podgorici, osnovan je 2005. godine putem javno-privatnog partnerstva. Programi Fakultet za državne i evropske studije, na osnovnim i postdiplomskim studijama, koncipirani su u skladu sa potrebama razvoja administrativnih kapaciteta Crne Gore na putu članstva u EU.

Dekan Fakulteta za državne i evropske studije naglasio da su njegovi akademski počeci počeli upravo na Internacionalnom univerziteru.

„Ono što je najprirodnija i najvažnija stvar za mlade generacije, naravno i za nas koji smo stariji, jeste uspostavljanje tih odnosa saradnje, međusobnog pomaganja i jednog uslovno rečeno zajedničkog rada jer bez obzira na prostore na kojima živimo, svi smo mi na istom zadatku, a naš zadatak pravnika i naša obaveza pravnika je da uradimo sve da naše države budu što bolje, da pomognemo našim institucijama i da pomognemo našim mladim generacijama, da obezbijede svoju budućnost na što je moguće bolji način.“, istakao prof. Blažić.

Cilj Internacionalnog univerzitzeta jeste uspostavljanje saradnje sa pravnim fakultetima sličnog opredjeljenja u regionu, istakao je dekan departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta.

„Ovaj vid saradnje je izuzetno važan prije svega za studente jer želimo povezivati naše studente kako ove iz Novog Pazara, tako i studente iz Podgorice. Također ovim sporazumom smo definisali da povezujemo i nape profesore kao i naučne, nastavne i vannastavne aktivnosti. Imamo želju da tu saradnju uspostavimo kroz organiziranje zajedničkih simpozijuma, međunarodnih konferencija, naučno-istraživačkih i drugih evropsih projekata za koje možemo kao univerziteti i kao fakulteti aplicirati. Važna nam je saradnja sa ovim fakultetom jer je on jedan od rijetkih fakulteta i na području Balkana i na području zemalja bivše jugoslovenske države, jer je u fokusu ovog fakulteta proučavanje državne uprave i naravno evropskih srudije, to su dva jako interesantna modula u 21. vijeku, vremenu evroatlantskih integracija.“, naglasio doc. dr. Rejhan Kurtović.

Nakon potpisivanja Sporazuma obišli su biblioteku, Sandžak televiziju, savremeno opremljeni kabinet informatike kao i rektorat gdje ih je dočekao rektor Internacioanlnog univerziteta prof. dr. Suad Bećirović.

SANA – Adaleta Sejdović – Hamzić / FOTO – SANA 

Previous articleRiješen problem nabujale rijeke u selu Potok u MZ Zavinograđe
Next articleIUNP organizirao predavanje na temu „Sistem javne uprave u Crnoj Gori“